Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Сине мой, пази думите ми,
И скрий заповедите ми при себе си.
2 Пази заповедите ми и ще живееш, -
И учението ми, като зеницата на очите си.
3 Вържи ги за пръстите си,
Начертай ги на плочата на сърдцето си.
4 Речи на мъдростта: Ти си ми сестра;
И наречи разума сродник;
5 За да те пазят от людска жена,
От жена чужда която ласкае с думите си.
6 Понеже от прозореца на дома си,
През решетката си, надникнах,
7 И видях между безумните,
Съгледах между младите, едного юноша лишен от ум,
8 Който минуваше през улицата при ъгъла й,
И отиваше в пътя към къщата й,
9 Вечер в стъмнуването на деня,
В тъмнината на нощта и в мрака;
10 И, ето, насреща му жена
Облечена като блудница, и със сърдце лъстиво;
11 (Бледива и упорита;
Нозете й не се спират в дома й;
12 Сега вън, сега о улиците,
И причаква при всеки ъгъл;
13 И хвана го и целуваше го,
И с безстидно лице му говореше:
14 Имам жъртви примирителни:
Днес изпълних обричанията си;
15 За то излязох да те посрещна,
С желание да видя лицето ти, и намерих те;
16 Постлала съм одъра си с покривки,
С шарени ковери от Египетска прежда;
17 Покадила съм леглото си
Със смирна, алой, и корица;
18 Ела, да се наситим в рачителство до зори,
Да се насладим в любов;
19 Защото мъж ми не е у дома;
Отиде на далечен път;
20 Взе мешеца със сребро в ръката си:
В пълнолуние ще се върне в дома си.
21 Прелъга го с многото си предумвания,
Привлече го с ласкателството на устните си.
22 Тутакси той тръгна подире й
Както отхожда говедо на клане,
Или както безумен вързан на наказание,
23 Доде стрела рониже дроба му, -
Както птица спеши в сеть
И не знае че е против живота й.
24 Сега прочее, чада, послушайте ме,
И внимавайте в думите на устата ми.
25 Да се не уклонява сърдцето ти в пътищата й:
Да не се заблудиш в пътеките й;
26 Защото мнозина е направила да паднат ранени;
И силни са всичките убити от нея.
27 Домът й е пътища към ад,
Които низводят в смъртните клетове.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31