Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 7 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Сине мой, пази думите ми,
И скрий заповедите ми при себе си.
2 Пази заповедите ми и ще живееш, -
И учението ми, като зеницата на очите си.
3 Вържи ги за пръстите си,
Начертай ги на плочата на сърдцето си.
4 Речи на мъдростта: Ти си ми сестра;
И наречи разума сродник;
5 За да те пазят от людска жена,
От жена чужда която ласкае с думите си.
6 Понеже от прозореца на дома си,
През решетката си, надникнах,
7 И видях между безумните,
Съгледах между младите, едного юноша лишен от ум,
8 Който минуваше през улицата при ъгъла й,
И отиваше в пътя към къщата й,
9 Вечер в стъмнуването на деня,
В тъмнината на нощта и в мрака;
10 И, ето, насреща му жена
Облечена като блудница, и със сърдце лъстиво;
11 (Бледива и упорита;
Нозете й не се спират в дома й;
12 Сега вън, сега о улиците,
И причаква при всеки ъгъл;
13 И хвана го и целуваше го,
И с безстидно лице му говореше:
14 Имам жъртви примирителни:
Днес изпълних обричанията си;
15 За то излязох да те посрещна,
С желание да видя лицето ти, и намерих те;
16 Постлала съм одъра си с покривки,
С шарени ковери от Египетска прежда;
17 Покадила съм леглото си
Със смирна, алой, и корица;
18 Ела, да се наситим в рачителство до зори,
Да се насладим в любов;
19 Защото мъж ми не е у дома;
Отиде на далечен път;
20 Взе мешеца със сребро в ръката си:
В пълнолуние ще се върне в дома си.
21 Прелъга го с многото си предумвания,
Привлече го с ласкателството на устните си.
22 Тутакси той тръгна подире й
Както отхожда говедо на клане,
Или както безумен вързан на наказание,
23 Доде стрела рониже дроба му, -
Както птица спеши в сеть
И не знае че е против живота й.
24 Сега прочее, чада, послушайте ме,
И внимавайте в думите на устата ми.
25 Да се не уклонява сърдцето ти в пътищата й:
Да не се заблудиш в пътеките й;
26 Защото мнозина е направила да паднат ранени;
И силни са всичките убити от нея.
27 Домът й е пътища към ад,
Които низводят в смъртните клетове.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31