Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 9 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Мъдростта съгради дома си;
Издяла седемте свои стълпове;
2 Закла което имаше за клане:
Смеси виното си, и приготви трапезата си;
3 Проводи слугините си,
Вика по високите места на града:
4 Който е глупав да се отбие тук;
И към лишените от ум говори;
5 Елате, яжте от хляба ми,
И пийте от виното което размесих:
6 Оставете глупостта и живи бъдете;
И ходете в пътя на разума.
7 Който учи присмивателя взема на себе си безчестие;
И който обличава нечестивия взема на себе си порок.
8 Не обличавай присмивател, за да те не намрази:
Обличавай мъдър, и ще те възлюби.
9 Давай наставление на мъдър, и ще бъде по-мъдър;
Учи праведен, и е нарасте в учение.
10 Начало на мъдростта е страх Господен;
И познаването на Светаго е разум.
11 Защото чрез мене ще се умножат дните ти,
И ще ти се притурят години на живот.
12 Ако си мъдър, мъдър си за себе си;
Ако ли си присмивател, ти сам ще страдаш.
13 Жена безумна е бледива,
Глупава, и нищо не знае;
14 Седи при вратата на къщата си на стол,
Въ високите места на града,
15 И кани тези които минуват,
Които вървят право в пътя си;
16 Който е безумен, нека се отбие тук;
И към лишения от ум говори;
17 Крадените води са сладки,
И скришно вземаний хляб е приятен.
18 Но той не знае, че са там мъртвите,
И в дълбочините адови поканените от нея.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31