Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еклесиаст 10 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Мухи умрели правят мирото на мировареца да вони, да кипне;
И малко безумие обезчестя оногоз който е в уважения за мъдрост и чест.
2 Сърдцето на мъдрия е в десницата му,
А сърдцето на безумния е в левицата му.
3 Още като ходи в пътя безумният, сърдцето му не е на място,
И показва на всичките че е безумен.
4 Ако духът на княза се подигне против тебе, не оставяй мястото си;
Защото кротостта утолява големи грешки.
5 Има зло което видях под слънцето,
Погрешка думам, която произхожда от владетеля:
6 Безумният се туря в големи достоинства,
А богатите седят в долни места.
7 Видях раби на коне,
А князове ходещи като раби по земята.
8 Който копае яма ще падне в нея;
И който разваля ограда, змия ще го ухапе.
9 Който изважда камене ще се повреди от тях:
Който цепи дърва ще бедствува в тях.
10 Ако се затъпи желязото, и не наточи някой острото му,
Трябва да притури сила,
А мъдростта е полезна за управяне.
11 Ако ухапе змията преди обаянието,
Тогаз обаятел не ползува.
12 Думите от устата на мъдрия са благодат;
А устните на безумния ще го погълнат.
13 Началото на думите на устата му е безумие,
И свършъкът на говоренето му - лошо буйство.
14 И безумният умножава думи:
человек не знае що ще бъде;
И кой може да му извести
Що ще бъде след него?
15 Трудът на безумните ги уморява,
Понеже не знаят да отидат в града.
16 Горко ти земьо, когато царят ти е дете
И началниците ти ядат рано!
17 Блазе ти, земьо, когато царят ти е син на благородни,
И началниците ти ядат на време,-
За укрепление, а не за опиване!
18 От голяма леност пада къщният покрив;
И от праздността на ръцете капе къщата.
19 За веселба правят пирове, и виното весели живота;
А среброто отговаря на всичко.
20 Да не прокълнеш царя нито в мисълта си,
И да не прокълнеш богатия в клетта на ложницата си;
Защото небесна птица ще донесе гласа,
И крилатото ще възвести за това нещо.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12