Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еклесиаст 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Аз рекох в сърдцето си:
Ела сега, да те опитам с веселба,
И наслаждавай се с благо;
И ето, и то суета.
2 Рекох за смеха: Лудост е, -
И за веселбата: Що ползува тя?
3 Помислих в сърдцето си
Да веселя плътта си с вино
Когато още сърдцето ми се упражняваше в мъдростта,
И да удържа безумието
Доде видя кое е доброто за человеческите синове
Да го правят под небето през всичките дни на живота си.
4 Направих си големи работи:
Съградих си къщи: насадих си лозя:
5 Направих си градини и садове,
И насадих в тях дървя от всякакъв плод:
6 Направих си водоеми, за да поя от тях
Насадената с дървя дъбрава:
7 Придобих раби и рабини,
И имах раби домочадци:
Имах още стада и пастви
Повече от всичките бивши преди мене в Ерусалим:
8 Събрах си сребро, и злато,
И скъпи вещи от царе и от места:
Придобих си певци и певачки,
И наслажденията на человеческите синове –
Всякакъв вид великолепия.
9 И възвеличих се и умножих се
Повече от всичките бивши преди мене в Ерусалим;
Още и мъдростта ми остана си в мене.
10 И всичко каквото поискаха очите ми
Не им отрекох:
Не възбраних сърдцето си от всяко веселие;
Защото сърдцето ми се веселеше съ всичките ми трудове,
И това бе делът ми от всичкия ми труд.
11 И разгледах аз всичките си дела които направиха ръцете ми,
И труда в който се трудих;
И, ето, всичко е суета и угнетение на духа,
И нема полза под слънцето.
12 И обърнах се аз за да разгледам
Мъдростта, и лудостта, и безумието:
Защото що има да направи человек който е дошел след царя?-
Онова което е вече направено.
13 И видях аз че мъдростта превъзхожда безумието
Както виделината превъзхожда тъмнината.
14 На мъдрия очите са в главата му,
А безумний ходи в тъмнината;
Но аз познах още че един случай
Ще се случи на всички тези.
15 За то рекох в сърдцето си:
Както се случава на безумния,
Така ще се случи и на мене;
Защо прочее да стана аз по-мъдър?
За то подумах в сърдцето си
че и то е суета.
16 Защото не остава вечно
Паметта на мъдрия, нито на безумния;
Понеже в идещите дни
Всичко ще се забрави вече;
И как умира мъдрият? - както безумният.
17 За то намразих живота,
Защото тежки ми се видеха делата които биват под слънцето;
Понеже всичко е суета и угнетение на духа.
18 Намразих още аз и всичкия си труд
Що съм се трудил под слънцето;
Защото го оставям на человека който ще бъде подир мене;
19 И кой знае дали ще бъде мъдър той или безумен?
Но ще властвува над всичкия ми труд що съм се трудил
И в който показах мъдростта си под слънцето.
Суета и то.
20 За то аз се обърнах и отчаях сърдцето си
За всичкия труд що съм се трудил под слънцето.
21 Защото има человек на когото трудът биде
С мъдрост и съ знание и съ сполука;
Но го оставя за дял другиму
Който не се е трудил за него.
И то суета и голямо зло.
22 Защото коя полза на человека от всичкия му труд
И от угнетението на сърдцето му
В които се труди под слънцето?
23 Понеже всичките му дни са болест,
И трудовете му скърб;
И ноще още сърдцето му не спи.
И то суета.
24 Няма по-добро за человека освен да яде и да пие,
И да прави душата си да се наслаждава от доброто на труда му.
И това видях аз че е от Божията ръка.
25 Защото кой би ял
И кой би се наслаждавал освен мене?
26 Понеже Бог дава на угодния пред него человек
Мъдрост и знание и радост;
А на грешния дава да се труди
За да притуря и да трупа, -
За да го даде на угодния пред Бога.
И то суета и угнетение на духа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12