Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еклесиаст 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Тогаз се обърнах аз и видях
Всичките насилия които стават под слънцето;
И ето сълзите на насилваните,
И нямаше за тях утешител;
И силата беше в ръката на тези които ги насилваха,
И нямаше за тях утешител.
2 За то аз рекох: Блазе на умрелите,
Които са вече умрели
Нежели на живите които са още живи.
3 А по-добър от двамата е който не е бил още,
Който не е видял лошите дела които стават под слънцето.
4 И още видях аз всеки труд
И всяко сполучено дело,
че за това на человека му завижда ближният му.
И това суета и угнетение на духа.
5 Безумният сгъва ръцете си
И яде плътта си.
6 По-добре една пълна шепа с покой
Нежели две пълни шепи с труд
И угнетение на духа.
7 Пак се обърнах аз
И видях суета под слънцето.
8 Има някой който си няма втория,
Ей, няма нито сина нито брата;
И не престава от всичкия си труд:
Даже окото му не се насища с богатство;
И не дума: За кого се трудя аз
И лишавам душата си от благо?
И това е суета и тежък труд.
9 По-добре са двама нежели един;
Понеже те имат добра мъзда в труда си.
10 Защото, ако паднат,
Единът ще дигне другаря си;
Но горко на единия който падне
И няма втория да го дигне.
11 И ако легнат двама наедно ще се топлят;
А единът как ще се стопли?
12 И ако некой превъзмогне против единия,
Двамата ще му се опрат;
И тройното въже не се къса скоро.
13 По-добро е бедно и мъдро дете
Нежели цар стар и безумен
Който не приема вече съвет;
14 Защото единът излязва из дома на узниците за да царува,
А другият, и цар да се е родил, става сиромах.
15 Видях всичките живи които ходят под слънцето
Със сина, втория, който ще стане вместо него:
16 Няма край на всичките люде,
На всичките които са били пред тях;
А дирните не ще се възвеселят в него.
И това е прочее суета и угнетение на духа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12