Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еклесиаст 5 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Пази ногата си когато отиваш в дома Божий,
И приближи повече да слушаш
Нежели да приносиш жъртва на безумни,
Които не знаят че струват зло.
2 Не прибързвай с устата си,
И сърдцето ти да не бърза да произноси дума пред Бога;
Защото Бог е на небето, а ти на земята;
За то нека бъдат думите ти малко;
3 Понеже сънът дохажда в множеството на заниманията,
А гласът на безумния в множеството на думите.
4 Когато обречеш обричане Богу,
Не се бави да го изпълниш,
Защото той няма благодарение от безумните:
Изпълни което си обрекъл.
5 По-добре да се не обречеш
Нежели да се обречеш и да не изпълниш.
6 Да не дозволиш на устата си да вкарат в грях плътта ти,
И да не речеш пред ангела че е било от незнаяне:
Защо да се разгневи Бог на гласа ти
И да погуби делото на ръцете ти?
7 Защото в множеството на сънищата
И в множеството на думите има суети;
А ти се бой от Бога
8 Ако видиш насилие на сиромаха,
И разграбване на съдбата и на правдата в областта,
Да се не почудиш за това нещо;
Защото над високия по-висок надзирава,
И над тях има най-висок.
9 Земята е полезна на всичките;
И сам царят се служи от нивите.
10 Който обича среброто, не ще да се насити със сребро,
Нито с доходи който обича изобилие.
И то е суета.
11 Когато се умножава благото,
Умножават се и онези които го ядат;
И коя е ползата на притежателите му
Освен да го гледат с очите си?
12 Сънят на оногоз който работи е сладък,
Или малко ял, или много;
А насищението на богатия не го оставя да спи.
13 Има тежко зло което видях под слънцето:
Богатство съхранявано от притежателя му за негова си повреда;
14 И онова богатство се изгубва от зъл случай;
И той ражда син, а няма нищо в ръката му.
15 Както е излязъл из утробата на майка си,
Гол ще се върне, ще отиде както е дошел;
И няма да вземе нищо от труда си
За да занесе с ръката си.
16 И това е още тежко зло, -
Както е дошел, така да иде,
И каква полза за него, че се е трудил за вятъра?
17 Още и през всичките си дни яде в тъмнина,
И в много печал, и болест, и мъки.
18 Ето що видях аз добро:
Прилично е да яде някой и да пие,
И да се наслаждава от благото на всичкия си труд
В който се труди под слънцето,
Според числото на дните на живота си
Колкото му е дал Бог;
19 И на когото человека е дал Бог богатство и имот,
Дал му е и власт да яде от тях,
И да взима дела си, и да се весели в труда си:
То е дар Божий.
20 Понеже няма да помни много дните на живота си;
Понеже Бог отговаря на сърдцето му с веселие.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12