Търсене в Библията онлайн
 
Еклесиаст 6 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Има зло което видях под слънцето,
И го има много между человеците:
2 человек комуто Бог дава богатство, и имот, и слава,
Що душата му се не лишава от всичко що би пожелал;
Но Бог му не дава власт да яде от тях,
Но ги яде чужденец.
То е суета и зла болест.
3 Ако роди человек сто чада,
И живее много години,
Щото дните на годините му да станат много,
А душата му не се насити с благо,
И не е приел и погребване,
Думам че извергът е по-добър от него;
4 Защото е дошел в суета, и отхожда в тъмнина,
И името му ще се покрие с тъмнина;
5 И не е видял слънцето, и не е познал нищо;
Но той има повече покой от оногоз.
6 И дваж тисяща години ако би живял някой, и добро не види, -
Не отиват ли всичките в едно място?
7 Всичкий труд на человека е за устата му;
Душата обаче не се насища.
8 Защото шо има мъдрият от безумния?
Що има повече сиромахът който знае да ходи пред живите?
9 По-добро е гледането с очи
Нежели скитането със желание.
И то суета и угнетение на духа.
10 Което е станало взело си е вече името,
И познато е че то е человек;
И той не може да се съди с по-крепкия си.
11 Понеже има много неща, които умножават суетата,
Каква полза на человека?
12 Защото кой знае що е добро за человека
В живота, въ всичките дни на живота на суетата му
Който прехожда като сянка?
Понеже кой ще извести человеку
Що ще бъде след него под слънцето?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12