Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еклесиаст 7 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 По-добре име добро нежели многоценно миро,
И денът на смъртта нежели денът на раждането.
2 По-добре да отиде някой в дом на сетование
Нежели да отиде в дом на пирование,
Защото то е сетнината на всекого человека,
И живият ще го тури в сърдцето си.
3 По-добра е печалта нежели смехът;
Защото от дряхлостта на лицето сърдцето става по-весело.
4 Сърдцето на мъдрите е в дом на сетование;
Но сърдцето на безумните в дом на веселба.
5 По-добре е на человека да слуша обличение от мъдър
Нежели да слуша песен от безумни;
6 Защото както е гласът на трънете под котела
Така е смехът на безумния. И то суета.
7 Наистина насилието изумява мъдрия,
И дарът разтлява сърдцето.
8 По-добро е свършването на работата нежели началото й.
По-добър е дълготърпеливият нежели високоумният.
9 Не спеши в духа си да си яростлив,
Защото яростта почива в пазухата на безумните.
10 Да не речеш: Коя е причината
че предишните дни бяха по-добри от тези?
Защото не питаш благоразумно за това.
11 Мъдростта е добра като наследието,
И полезна на онези които гледат слънцето.
12 Защото мъдростта е защита, както е защита среброто,
Но преимуществото на знанието е че мъдростта оживява онези които я имат.
13 Гледай делото Божие.
Защото кой може да направи право
Онова което е той направил криво?
14 В благополучен ден весели се,
А в злополучен ден бъди смотрелив,
Защото Бог направи едното противоположно на другото,
За да не намерва человек нищо зад себе си.
15 Всичкото видях в дните не суетата си.
Има праведен който загинва в правдата си;
И има нечестив който дългоденствува в злобата си.
16 Не ставай прекалено праведен,
И не мисли себе си за чрезмерно мъдър;
Защо да загинеш?
17 Не ставай прекалено зъл,
И не бъди безумен;
Защо да умреш преди времето си?
18 Добре е да държиш това,
И от онова да не оттегляш ръката си;
Защото който се бои от Бога ще избегне от всички тези.
19 Мъдростта дава на мъдрия повече сила
Нежели десет началници които са в града.
20 Защото няма праведен человек на земята
Който да струва добро и да не греши.
21 И не давай внимание на всичките думи които се говорят,
Да не би да чуеш раба си че те кълне;
22 Защото много пъти и сърдцето ти познава
че ти подобно си прокълнал други.
23 Всичко това опитах с мъдростта:
Рекох: Ще бъда мъдър;
Но тя се отдалечи от мене.
24 Онова което е много далеч и твърде дълбоко,
Кой може да го намери?
25 Аз обходих със сърдцето си
За да науча, и да издиря,
И да изследвам мъдростта и разума,
И да позная нечестието на безумието,
И на глупостта, и на лудостта.
26 И намерих че е по-горчива от смърт
Онази жена на която сърдцето е примки и мрежи, и ръцете й узи:
Угодний пред Бога ще се отърве от нея;
А грешникът ще бъде хванат от нея.
27 Виж, това намерих говори проповедникът,
Като изпитвах едно по едно за да намеря сметката,
28 Което още душата ми изследва, но не намервам:
Едного мъжа между тисяща намерих;
Но ни една жена между всички тези не намерих.
29 Ето, това само намерих,
че Бог направи человека прав,
Но те потърсиха много измишления.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12