Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Еклесиаст 9 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Защото турих всичко това в сърдцето си
За да издиря всичко това,
че праведните и мъдрите и делата им са в ръката Божия:
Няма человек който да знае
Дали любов или омраза ще бъде:
Всичкото е пред тях.
2 Всичко се случва равно на всичките:
Един случай е на праведния и на нечестивия,
На добрия и на чистия и на нечистия,
И на оногоз който жъртвува и на оногоз който не жъртвува:
Както добрият, така и грешният,
Който се кълне както който се бои от клетва.
3 Това е злото между всичко което става под слънцето,
че един случай е на всичките;
И най-вече сърдцето на человеческите синове е пълно със злина,
И безумие има в сърдцето им доде са живи,
И после слезват при мъртвите.
4 Защото за оногоз който има приобщение със всичките живи има надежда; Понеже живо куче е по-добро от мъртъв лъв.
5 Защото живите знаят че ще умрат;
Но мъртвите не знаят нищо,
Нито имат вече придобиване,
Понеже паметта им се е забравила;
6 Още и любовта им, и ненавистта им,
И завистта им вече се е изгубила;
И не ще имат вече никога дял
Във всичко що става под слънцето.
7 Иди, яж хляба си с веселба, и пий виното си с весело сърдце;
Защото Бог вече благоволи в делата ти.
8 Във всяко време нека бъдат бели дрехите ти,
И миро да не оскудее на главата ти
9 Радвай се в живота си със жената си която си възлюбил
Във всичките дни на суетния си живот
Които ти се дадоха под слънцето,
Във всичките дни на твоята суета;
Защото това е делът ти в живота
И в труда ти който се трудиш под слънцето.
10 Всичко що намери ръката ти да направи
Направи със силата си;
Защото няма ни деяние, ни помишление, ни знание,
Нито мъдрост в гроба, дето отиваш.
11 Обърнах се, и видях под слънцето
че тичането не е на леките,
Нито бранта е на силните,
Нито хлЯбът на мъдрите, нито богатството на разумните,
Нито добромислието на тези които имат знание;
Защото време и случай се случава на всичките,
12 Защото даже и человек не знае времето си.
Както рибите които се улавят в зла мрежа,
И както птиците, които се улавят в примка,
Така се улавят человеческите синове в зло време,
Когато внезапно нападне върх тях.
13 И това видях мъдрост под слънцето,
И видя ми се голяма:
14 Имаше малък град, и малко мъже в него;
И дойде против него велик цар и го обсади,
И съгради против него големи окопи,
15 Но се намери в него человек сиромах и мъдър,
И той с мъдростта си освободи града;
Но никой не помена оногоз сиромах человека.
16 Тогаз аз рекох: Мъдростта е по-добра от силата,
Ако и да се презира мъдростта на сиромаха,
И думите му се не слушат.
17 Думите на мъдрите в безмълвие се слушат
Повече от вика на оногоз що властвува между безумни.
18 Мъдростта е по-добра от военните оръжия;
А един грешник погубя много добри неща.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12