Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Песен на песните 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Аз съм цвете Сароново
И крин юдолний.
2 Както е кринът между трънете,
Така е любезната ми между дъщерите.
3 Както ябълката между дърветата на дъбравата,
Така е възлюбленият ми между синовете:
Пожелах, и седнах под сянката му,
И плодът му беше сладък в устата ми.
4 Доведе ме в дома на виното,
И хоругвата му над мене бе любов.
5 Подкрепете ме с млинчета, разхладете ме с ябълки;
Защото съм ранена от любов.
6 Левицата му е под главата ми,
И десницата му ме пригръща.
7 Заклевам ви, Ерусалимски дъщери,
В сърните и в елените на полето, Да не дигнете и да не събудите любовта ми додето ще
8 Гласът на възлюбления ми! ето, иде той,
Скача по горите, и играе по хълмовете.
9 Възлюбленият ми прилича на сърна или на млад елен:
Ето, стои зад стената ни,
Гледа от прозорците,
Занича през решетките.
10 Отговаря възлюблений ми и говори ми:
Стани, любезна моя, прекрасна моя, и ела;
11 Защото, ето, зимата се премина.
И дъждът замина и отиде си:
12 Цветята се явиха из земята;
Времето на резидбата пристигна,
И гласът на гъргорицата се чу в нашата земя:
13 Смоковницата прозябва първите си смокви,
И по лозята цветът на гроздето издава благовоние.
Стани, любезна моя, прекрасна моя, та ела.
14 О гълъбице моя, в разселените на скалата,
В скришните места на стръмнините,
Покажи ми лицето си, направи ме да чуя гласа ти;
Защото гласът ти е сладък, и лицето ти прекрасно.
15 Хванете ни лисиците,
Малките лисици които погубват лозята,
Защото лозята ни цъвтят.
16 Възлюбленият ми е мой, и аз негова:
Пасе между криновете.
17 Доде повее дневният тих ветрец и побягнат сенките
Върни се, възлюблений ми: стани подобен на сърне
Или на млад елен върху Ветерските гори.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8