Търсене в Библията онлайн
 
Песен на песните 3 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8 
1 През нощта на леглото си
Потърсих оногоз когото обича душата ми:
Потърсих го, и го не намерих.
2 Да стана сега и да обиколя града
По улиците и по стъгдите,
Да търся оногоз когото обича душата ми:
Потърсих го, и го не намерих.
3 Намериха ме стражите които обхождат града:
Видяхте ли оногоз когото обича душата ми?
4 Като заминах малко от тях
Намерих оногоз когото обича душата ми:
Хванах го, и не го пуснах
Доде не го въведох в дома на майка си,
И в ложницата на онази която ме е родила.
5 Заклевам ви, Ерусалимски дъщери,
В сърните и в елените на полето,
Да не дигнете и да не събудите любовта ми додето ще.
6 Коя е тая която възлиза от пустинята
Както стълпове дим, накадена със смирна и ливан,
С всякакъв благовонен прах от търговеца?
7 Ето одъра на Соломона:
Шестдесет яки мъже са около него, от силните Израилеви.
8 Всички тези държат меч, научени на бой:
Всеки има меча си на бедрото си, но нощни страхове.
9 Цар Соломон си направи носилка
От Ливански дърва:
10 Стълпците и направи от сребро,
Легалището и от злато, постелката й от багреница:
Средата и бе украсена рачително
От Ерусалимските дъщери.
11 Излезте, Сионови дъщери, и вижте
Цар Соломона с венеца с който го венча майка му
В деня на женитбата му,
И в деня на сърдечното му веселие.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8