Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Песен на песните 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Ето, хубава си, любезна моя: ето, си хубава:
Очите ти под булото ти са като на гълъбите:
Косите ти са като стадо от кози
Налегали по Галаадската гора:
2 Зъбите ти са като стадо от стрижени овци
Които възлизат от къпането,
Които всички се агнят близнета
И няма ялова между тях:
3 Устните ти като червена прежда, и говоренето ти благодатно:
Ланитите ти под булото ти
Като част от нар:
4 Шията ти като Давидовия стълп
Съградения за оръжница,
Дето висят тисяща щитчета –
Всички са като щитове на крепки:
5 Двата ти съсца като две сърнета близнета
Които пасат между криновете.
6 Доде повее дневният тих ветрец и побегнат сенките
Аз ще ида в гората на смирната и на хълма на ливана.
7 Ти си прекрасна, любезна моя;
И порок няма в тебе.
8 Ела с мене от Ливан, невесто,
Ела с мене от Ливан.
Погледни от върха на Амана,
От върха на Санир и на Ермон,
От леглата на лъвовете, от горите на рисовете.
9 Пленила си сърдцето ми, сестро моя, невесто:
Пленила си сърдцето ми с едно от очите си,
С едно огърлие на шията си.
10 Колко е хубава твоята любов, сестро моя, невесто!
Колко по-добра от виното е твоята любов,
И благовонието на твоите масти повече от всичките аромати!
11 Устните ти, невесто, капят като меден сот:
Мед и мляко има под езика ти;
И благовонието на дрехите ти като благоуханието на Ливан.
12 Градина затворена е сестра ми, невестата:
Извор затворен, източник запечатан.
13 Твоите леторасли са рай от нарове,
С избрани плодове, кипър с нард,
14 Нард и шафран, тръст и корица,
С всичките дървя на ливан,
Смирна и алой с всичките най-първи аромати.
15 Източник на градини,
Кладенец на жива вода, и поточки от Ливан.
16 Стани, Севере, и ела, Юже:
Повей в градината ми,
Да потекат ароматите и.
Да дойде възлюблений ми в градината си,
И да яде изрядните си плодове.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8