Търсене в Библията онлайн
 
42 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8 
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8