Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Песен на песните 5 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Дойдох в градината си, сестро моя, невесто:
Обрах смирната си с ароматите си:
Ядох сота си с меда си:
Пих виното си с млякото си.
Яжте, приятели:
Пийте, ей, изобилно пийте, възлюблени.
2 Аз спя, но сърдцето ми е будно.
Гласът на възлюбления ми! хлопа:
Отвори ми, сестро моя, любезна моя,
Гълъбице моя, съвършена моя;
Защото главата ми се напълни с роса,
Косите ми с нощни капки.
3 Съблякох дрехата си: как да я облека?
Умих нозете си: как да ги окалям?
4 Възлюблений ми провря ръката си през дупката на вратата;
И сърцето ми се смути за него.
5 Аз станах да отворя на възлюбления си;
И от ръката ми капеше смирна,
И от пръстите ми избрана смирна,
Върх дръжката на ключалницата.
6 Аз отворих на възлюбления си;
Но възлюбленият ми се оттегли, отиде си:
Душата ми примря в говоренето му.
Потърсих го, и не го намерих:
Повиках го, и не ми отговори.
7 Намериха ме стражарите които обхождат града:
Биха ме, раниха ме:
Стражите на стените отнеха от мене покривалото ми.
8 Заклевам ви, Ерусалимски дъщери,
Ако намерите възлюбления ми да му кажете
че съм ранена от любов.
9 Що различава твоя възлюблен от друг възлюблен,
О ти прекрасна между жените?
Що различава от друг възлюблен твоя възлюблен,
Та ни заклеваш ти така?
10 Възлюблений мой е бял и румен,
Личи между десет тисящи.
11 Главата му е злато опитано:
Косите му са разресани, черни като гарван, -
12 Очите му са като на гълъби върху потоците на водите,
Омити в мляко, и седят като многоценни камене в гнездата си, -
13 Ланитите му като лехи от аромати,
Като съдове от благовонни садения:
Устните му са кринове
От които капе избрана смирна, -
14 Ръцете му златни пръстене
Споени с хрисолит, -
Коремът му слоновено изделие украсено с сапфири, -
15 Краката му мраморни стълпове
Утвърдени на стояла от чисто злато, -
Видът му като Ливан,
Изящен като кедрове:
16 Устата му са услаждение,
И той всичкий е рачителен:
Този е възлюбленият ми, и този е приятелят ми,
О Ерусалимски дъщери.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8