Търсене в Библията онлайн
 
Исая 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Горко на тези които заповедват неправедни заповеди,
И на писците които пишат насилие,
2 За да лишат сиромасите от съда,
И да разграбят праведното на нищите от людете ми,
За да им станат корист вдовиците,
И да съблекат сирачетата!
3 И що ще да направите в деня на посещението,
И в гибелта която ще дойде от далеч?
Към кого ще притичате за помощ?
И де ще оставите славата си?
4 Без мене ще се наведат между вързаните,
И ще паднат отдолу под убитите.
С всичко това гневът му не се повърна,
Но ръката му е още простряна.
5 Горко на Асириеца, тоягата на яростта ми!
И бичът в ръката му е гневът ми!
6 Ще го проводя върх лицемер народ,
И ще му дам заповед върх людете на яростта си,
За да донесе користи, и да грабне грабеж,
И да ги стъпче като калта на пътищата.
7 Но той не разумява така,
Нито сърдцето му размишлява така;
Но в сърдцето му е
Да низвърне и да изтреби народи не малко.
8 Защото говори:
Князовете ми не са ли всичките царе?
9 Не е ли Халне както Кархамис?
Не е ли Емат както Арфад?
Не е ли Самария както Дамаск?
10 Както ръката ми превзе царствата на идолите
На които истуканите беха по-много от Ерусалимските и Самарийските,
11 Не ще ли направя, както направих на Самария и на нейните идоли,
Така и на Ерусалим и на кумирите му?
12 За то,
Като свърши Господ всичкото си дело
Над гората Сион и над Ерусалим,
Ще накажа, дума, плода на горделивото сърдце на Асирийския цар,
И възгордението на високонадигнатите му очи.
13 Защото говори:
Със силата на ръката си направих това,
И с мъдростта си, понеже съм разумен;
И преместих пределите на народите,
И разграбих съкровищата им,
И като крепък свалих седещите на високо;
14 И ръката ми намери, както гнездо, богатството на людете;
И както събира някой яйца оставени,
Така събрах всичката земя аз;
И никой не поклати крило, или отвори уста, или пошепна.
15 Да ли би се похвалила секирата против тогози който сече с нея?
Може ли се велехвали трионът против тогози който го движи? –
Както ако би дигнал жезълът тези които го дигат, -
Както ако би възвисила тоягата тогози който не е дърво.
16 За то Господ, Господ Саваот,
Ще проводи на тлъстите му мършавост;
И под славата му ще се разпали пожар
Както пожар от огън.
17 И светът на Израиля ще бъде огън,
И Светият негов, пламен;
И ще изгори и пояде трънете му
И глоговете му в един ден;
18 И ще погуби славата на дъбравата му и на плодовитото му поле
От душа до плът;
И ще бъде както немощен когато чезне.
19 А остатъкът на дъбравните му дървета ще бъде малочислен,
Щото дете да ги изпише.
20 И в онзи ден
Остатъкът на Израил
И спасените от Якововия дом
Няма да се подпират вече на тогоз който ги порази,
Но ще се подпират с истина на Господа, Светия Израилев.
21 Остатъкът ще се обърне, Якововът остатък,
Към Бога крепкаго.
23 Защото Господ Бог Саваот ще извърши
Определено погубване всред всичката земя.
24 За то, така говори Господ Бог Саваот:
Люде мои които живеете в Сион,
Да се не боите от Асириеца:
Ще ви удари с жезъл,
И ще дигне тоягата си против вас
Според способа на Египет;
25 Защото още твърде малко, и яростта ще престане,
И гневът ми ще бъде в погибел тям,
26 И Господ на Силите ще дигне върх него бич
Според поразението на Мадиама в канарата Орив;
И както жезълът му се възвиси на морето,
Така ще го възвиси според способа на Египет.
27 И в онзи ден
Товарът му ще се снеме от плещите ти,
И яремът му от врата ти;
И яремът ще се съкруши поради тлъстината.
28 Той дойде в Гаят, мина в Мигрон:
В Михмас ще разтовари съсъдите си.
29 Заминаха прехода:
Нощуваха в Гава:
Рама се устраши:
Гавая Саулова се разбяга.
30 Възвиси гласа си, Галимова дъщеро:
Направи го да се чуе в Лаис,
Нищий Анатоте.
31 Мадмина се пренесе:
Жителите на Гевим побегнаха.
32 И само днес като остане в Ноб
Ще помаха с ръката си към гората на Сионовата дъщеря,
Към хълма на Ерусалим.
33 Ето, Господ Иеова Саваот
Ще изкастри хубавите ветви със страшна сила;
И възвишените ще се съкрушат,
И надигнатите ще се снишат.
34 И гъстите на дъбравата ще изсече с железо;
И Ливан ще падне чрез Крепкия.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66