Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Исая 11 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 И ще израсте пръчка из пъна Иесеев,
И отрасъл ще поникне из коренете му;
2 И духът Господен ще почине на него,
Дух на мъдрост и разум,
Дух на съвет и на сила,
Дух на знание и на страх Господен;
3 И неговото благоволение ще е в страха на Господа,
Тъй щото няма да съди според зрението на очите си,
Нито ще решава според слушането на ушите си;
4 Но с правда ще съди сиромасите,
И с правота ще решава за смирените на земята;
И ще порази земята с жезъла на устата си,
И с диханието на устните си ще умъртви нечестивия.
5 И пояс на чреслата му ще бъде правдата,
И пояс на лядвията му ще бъде верността.
6 И вълкът ще живее с агнето,
И рисът ще си почива с ярето,
И телето и лъвчето и огоените все наедно;
И малко дете ще ги кара.
7 И юницата и мечката ще пасат наедно:
Малките им ще си почиват заедно;
И лъвът ще яде плява като волът.
8 И дете на цица ще играе над дупката на аспида;
И отбиеното дете ще туря ръката си в гнездото на василиска.
9 Не ще направят зло нито пагуба във всичката ми света гора;
Защото земята ще е пълна със знание за Господа
Както водите покриват морето.
10 И ще бъде в онзи ден Иесеевът корен
Който ще стои хоругва на народите:
Към него ще притичат племената;
И неговото упокоение ще бъде слава.
11 И в онзи ден
Господ ще тури ръката си пак вторий път
За да вземе за себе си остатъка на людете си
Който ще остане от Асирия, и от Египет,
И от Патрос, и от Етиопия, и от Елам,
И от Сенаар, и от Емат, и от морските острови.
12 И ще възвиси знаме за народите,
И ще събере отхвърлените от Израил,
И ще събере на куп разпръснатите от Юда
От четирите ъгли на земята.
13 И завистта Ефремова ще се махне,
И притеснителите Юдини ще се отсекат:
Ефрем няма да завижда на Юда,
И Юда няма да притеснява Ефрема;
14 Но ще полетят на рамената на Филистимците към запад:
Ще оберат и източните жители наедно:
Ще турят ръката си върх Едома и Моава;
И Амоновите синове ще им се покорят.
15 И Господ ще погуби залива на Египетското Море;
И чрез силния си вятър ще помаха с ръката си върху реката,
И ще я порази в седем течения,
И ще направи да я минуват с обуща.
16 И ще има друм за остатъка на людете му
Който ще остане от Асирия,
Както имаше за Израиля
В който ден възлезе от Египетската земя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66