Търсене в Библията онлайн
 
Исая 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 И ще израсте пръчка из пъна Иесеев,
И отрасъл ще поникне из коренете му;
2 И духът Господен ще почине на него,
Дух на мъдрост и разум,
Дух на съвет и на сила,
Дух на знание и на страх Господен;
3 И неговото благоволение ще е в страха на Господа,
Тъй щото няма да съди според зрението на очите си,
Нито ще решава според слушането на ушите си;
4 Но с правда ще съди сиромасите,
И с правота ще решава за смирените на земята;
И ще порази земята с жезъла на устата си,
И с диханието на устните си ще умъртви нечестивия.
5 И пояс на чреслата му ще бъде правдата,
И пояс на лядвията му ще бъде верността.
6 И вълкът ще живее с агнето,
И рисът ще си почива с ярето,
И телето и лъвчето и огоените все наедно;
И малко дете ще ги кара.
7 И юницата и мечката ще пасат наедно:
Малките им ще си почиват заедно;
И лъвът ще яде плява като волът.
8 И дете на цица ще играе над дупката на аспида;
И отбиеното дете ще туря ръката си в гнездото на василиска.
9 Не ще направят зло нито пагуба във всичката ми света гора;
Защото земята ще е пълна със знание за Господа
Както водите покриват морето.
11 И в онзи ден
Господ ще тури ръката си пак вторий път
За да вземе за себе си остатъка на людете си
Който ще остане от Асирия, и от Египет,
И от Патрос, и от Етиопия, и от Елам,
И от Сенаар, и от Емат, и от морските острови.
12 И ще възвиси знаме за народите,
И ще събере отхвърлените от Израил,
И ще събере на куп разпръснатите от Юда
От четирите ъгли на земята.
13 И завистта Ефремова ще се махне,
И притеснителите Юдини ще се отсекат:
Ефрем няма да завижда на Юда,
И Юда няма да притеснява Ефрема;
14 Но ще полетят на рамената на Филистимците към запад:
Ще оберат и източните жители наедно:
Ще турят ръката си върх Едома и Моава;
И Амоновите синове ще им се покорят.
15 И Господ ще погуби залива на Египетското Море;
И чрез силния си вятър ще помаха с ръката си върху реката,
И ще я порази в седем течения,
И ще направи да я минуват с обуща.
16 И ще има друм за остатъка на людете му
Който ще остане от Асирия,
Както имаше за Израиля
В който ден възлезе от Египетската земя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66