Търсене в Библията онлайн
 
Исая 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 И в онзи ден ти ще речеш: Господи, ще те славословя;
Защото, ако и да си се разгневил на мене,
Повърна се гневът ти, и утешил си ме.
2 Ето, Бог ми е спасение:
Ще дързая, и не ще се боя;
Защото Господ Иеова е моя сила и пение,
И той биде спасение мое.
3 И с веселие ще начерпете вода
От източниците на спасението.
4 И в онзи ден ще речете:
Славословете Господа,
Призовете името му,
Направете познати в народите делата му,
Поменувайте че се е възвисило неговото име.
5 Пейте Господу; защото направи величие:
То е познато по всичката земя.
6 Възопий и радостно викай, Сионски жителю;
Защото Светий Израилев е велик всред тебе.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66