Търсене в Библията онлайн
 
Исая 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Пророчество заради Вавилон, видението което видя Исаия Амосовий син.
2 Дигнете знаме на равна планина,
И възвисете глас към тях:
Помахайте с ръка за да влязат във вратата на князовете.
3 Аз заповядах на определените си,
Повикнах още и силните си, за да извършат гнева ми,
Тези които се радват на славата ми.
4 Глас на множество върху горите както на голям народ:
Метежен глас от царствата на събраните народи:
Господ Саваот преглежда воинството за боя.
5 Дохождат от далечна земя,
От небесните краища,
Господ и оръжията на негодуването му,
За да погуби всичката земя.
6 Лелекайте, защото денят Господен приближи:
Ще дойде като гибел от Всесилнаго.
7 За то всичките ръце ще ослабнат;
И всяко человеческо сърдце ще се стопи.
8 И ще се разтреперят:
Болезни и скърби ще ги обладаят:
Ще бъдат в болезни както раждаща:
Смаяни ще гледат един на друг –
Лицата им лица на пламик.
9 Ето, денят Господен иде,
Лют и с ярост и гняв пламенен,
За да направи земята пуста;
И ще изтреби от нея грешните й.
11 И ще накажа света за злината му,
И нечестивите за беззаконието им;
И ще направя да престане велехвалението на горделивите,
И ще смиря високомъдрието на насилниците.
12 Ще направя человека да е по-скъп от чистото злато,
Ей, человека от златото на Офир.
13 За то ще разклатя небесата;
И земята ще се потресе от местото си
В яростта на Господа Саваота,
В деня на пламенния му гняв.
14 И ще са като сърна гонима,
И като овци които няма кой да събира:
Ще се връщат всеки при людете си,
И ще бягат всеки на местото си.
15 Всеки който се намери ще бъде пронизан;
И всичките изловени ще паднат под нож.
16 И чадата им ще бъдат съкрушени пред очите им:
Къщите им ще бъдат разграбени, и жените им насилвани.
17 Ето, ще подбудя против тях Мидяните,
Които не ще вменят за нищо среброто,
И не ще имат угождение в златото.
18 Но с лъковете ще съкрушат юношите,
И не ще помилват плода на ложесната:
Окото им няма да пощади деца.
19 И Вавилон, славата на царствата,
Славната хвала на Халдеите,
Ще бъде както когато разори Бог Содом и Гомор:
20 Никога няма да се насели,
Нито ще бъде обитаем в род и род;
Нито Аравяните ще поставят шатрите си там,
Нито овчари ще почиват там.
21 Но диви котки ще почиват там:
Къщите им ще бъдат пълни с рикаещи животни;
И камилоптици ще живеят там,
И сатири ще ликуват там,
22 И иени ще вият в палатите им,
И чакали в домовете на наслаждението;
И времето му се приближава да дойде,
И дните му не ще да се продължат.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66