Търсене в Библията онлайн
 
Исая 15 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Пророчество заради Моава: -
Понеже Ар Моавски се разори през нощ и погина, -
Понеже Кир Моавски се разори през нощ и погина,
2 Той възлезе на капището и в Девон на требищата за да плаче:
Моав ще възридае за Нево и за Медева:
На всяка негова глава плешина,
Всяка брада обръсната.
3 В улиците си ще бъдат опасани с вретища:
По къщните си покриви и по стъгдите си
Всичките ще възридаят, ще потънат в плач.
4 И Есевон ще въпие, и Елеала:
Гласът им ще се чуе дори до Яса;
За то оръжените Моавски мъже ще възопият:
Душата им ще им дотегне.
5 Сърдцето ми ще възопие за Моава:
Бежанците му ще тичат до Сигор както трилетна юница;
Защото с плач ще възлязат през възхода на Луит;
Защото в пътя на Оронаим ще възвишат глас на изтребление;
6 Защото водите на Нимрим ще запустеят;
Защото тревата изсъхна, зеленището изчезна,
Няма нищо зелено.
7 За то изобилието което събраха
И онова което скътаха
Ще се донесе в дола на върбите.
8 Защото въпълът стигна наоколо в пределите на Моав,
Риданието му в Еглаим,
И риданието му във Вир-елим.
9 Защото водите на Димон ще се напълнят с кръв;
Защото ще докарам още злини върх Димон,
Лъвове върх упазените от Моав
И върх остатъка на оназ земя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66