Търсене в Библията онлайн
 
Исая 17 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Пророчество за Дамаск: -
Ето, Дамаск не е вече град,
И ще бъде грамада на развалини.
2 Градовете на Ароир се напуснаха:
Ще бъдат за стадата:
Те ще лежат, и не ще има кой да ги плаши.
3 И ще се махне от Ефрема крепостта,
И царството от Дамаск и от остатъка на Сирия:
Те ще станат като славата на Израилевите синове,
Говори Господ Саваот.
4 И в онзи ден славата на Якова ще се смали;
И тлъстината на плътта му ще похудее.
5 И ще бъде както когато жетварят събере житото
И пожъне класовете с мишцата си;
И ще бъде както събиращий класове в дола на Рафаим.
6 Но ще остане в него пабирък
Както в отръсването на маслината, -
Две-три зърна на върха на по-високите ветви,
четири-пет на по-дългите и плодородни ветви,
Говори Господ Израилевий Бог.
7 В онзи ден человек ще погледне към Създателя си,
И очите му ще се взрат към Светаго Израилева;
8 И не ще погледне към жъртвениците, делото на ръцете си,
Нито ще се взре на онова което направиха пръстите му,
Нито на Ашерите, нито на кумирите на слънцето.
9 В онзи ден утвърдените му градове
Ще бъдат като оставен храст и върхар
Които се оставиха по причина на Израилевите синове;
И ще бъде запустение.
10 Понеже си забравил Бога на спасението си,
И не си поменал Канарата на силата си,
За то ще насадиш приятни садове,
И саденето ще бъде от чужди отрасли:
11 Дене ще правиш сада ти да расте,
И сутрина ще правиш семето ти да цъвти;
А в деня на събранието не ще има жетва,
Но неизцелима скърб.
12 Горко на множеството на многото народи!
Те правят шум като шума на моретата
И на метежа на племената:
Те правят метеж като метеж на много води.
13 Племената ще направят метеж като метежа на много води;
Но Бог ще има запрети; и те ще бягат далеч,
И ще се изгонят като плява по планините пред вятъра,
И като прах пред вихрушката.
14 Привечер, ето смущение;
А преди да съвне не ще ги има.
Този е делът на тези които ни обират,
И жребието на тези които ни разграбват.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66