Търсене в Библията онлайн
 
Исая 19 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Пророчество за Египет: -
Ето, Господ възсяда на лек облак
И ще дойде върх Египет;
И Египетските идоли ще потреперят от лицето му,
И сърдцето на Египет ще се разтопи всред него.
2 И ще подигна Египтяни против Египтяни;
И ще ратува всеки против брата си
И всеки против ближния си, -
Град против град, царство против царство.
3 И ще повене духът на Египет вътре в него;
И ще разсипя съвета му;
И ще потърсят идолите, и чародеите,
И бесовъпрошателите, и вълшебниците.
4 И ще предам Египтяните в ръката на жесток господар;
И свиреп цар ще ги владее,
Говори Господ Иеова Саваот.
5 И водите ще изчезнат из морето,
И реката ще пресекне и ще пресъхне,
6 И реките ще престанат,
И оградените отоци ще спаднат и ще изсъхнат;
И тръстта и ситникът ще повенат.
7 Ливадите при реката, при устията на реката,
И всичко посеено при реката
Ще изсъхне, ще се разпилее, и ще се изгуби.
8 И рибарите ще охкат,
И всички които хвърлят въдица в реката ще ридаят,
И които метат мрежи във водата ще жалеят;
9 И които работят тънък лен,
И които тъкат висон, ще се посрамят.
10 И всите негови стълпове ще се съкрушат,
И всички които правят печалба ще бъдат скърбни духом.
11 Наистина князовете на Танис са безумни,
Съветът на мъдрите Фараонови съветници стана безсловесен.
Как ще кажете всеки Фараону:
Аз съм син на мъдри,
Син на древни царе?
12 Де са сега твоите мъдреци?
И нека ти изявят сега, и нека разумеят
Що е решил Господ Саваот за Египет.
13 Князовете на Танис избезумяха,
Князовете на Мемфис се заблудиха,
И измамиха Египет началниците на племената му.
14 Господ смеси всред него дух на замайване;
И измамиха Египет във всичките му дела,
Както пияний полита в бълването си.
15 И не ще има дело за Египет
Което главата или опашката, финикът или ситникът, да може да направи.
16 В онзи ден Египтяните ще са като жени,
И ще треперят и ще се боят
От замахването на ръката на Господа Саваота
С която той замахна върх тях.
17 И Юдината земя ще е ужас на Египтяните:
Всеки който я поменува ще се ужасава
За решението на Господа Саваота
Което реши против тях.
18 В онзи ден пет града ще има в Египетската земя
Които ще говорят Ханаанския език
И ще се кълнат в Господа на Силите:
Единият ще се именува град Херес.
19 В онзи ден ще бъде олтар Господу
Всред Египетската земя,
И стълп Господу при предела й.
20 И ще бъде в Египетската земя
За знамение и свидетелство Господу на Силите;
Защото ще викнат към Господа от притеснителите,
И ще им проводи спасител и велик,
И ще ги избави.
21 И ще стане познат Господ на Египтяните;
И Египтяните ще познаят Господа в онзи ден,
И ще принесат жъртва и приношение,
И ще обрекат оброк Господу, и ще го изпълнят.
22 И ще удари Господ Египет:
Ще удари и ще изцели;
И ще се обърнат към Господа;
И ще бъде умолен от тях, и ще ги изцели.
23 В онзи ден ще бъде друм
От Египет към Асирия;
И Асирийците ще дойдат в Египет,
И Египтяните в Асирия:
Египтяните с Асирийците ще служат Господу.
24 В онзи ден Израил ще бъде третий
С Египтянина и Асириеца:
Благословение всред земята ще бъде;
25 Защото Господ на Силите ще ги благослови и ще рече:
Благословен Египет, людете мои,
И Асирия, делото на ръцете ми,
И Израил, наследието ми.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66