Търсене в Библията онлайн
 
Исая 20 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 В годината в която дойде Тартан в Азот, когато го проводи Саргон Асирийский цар, та ратува против Азот и го облада,
2 в истото време говори Господ чрез ръката на Исаия сина Амосов, и рече: Иди и развържи вретището от чреслата си, и изуй обущата си от нозете си. И направи така, и ходеше гол и бос.
3 И рече Господ: Както рабът ми Исаия ходеше гол и бос три години за знамение и чудо върх Египет и върх Етиопия,
4 така Асирийский цар ще отведе Египтяните в плен и Етиопяните в заточение, млади и стари, голи и боси и с голи задници, за срам на Египет.
5 И ще се разтреперят и засрамят за Етиопия, упованието си, и за Египет, хвалата си.
6 И жителите на това место ще говорят в онзи ден: Ето, таквоз е прибежището ни в което прибягваме за помощ за да се избавим от Асирийския цар! и как ще се избавим ние?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66