Търсене в Библията онлайн
 
Исая 21 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Пророчество за пустинята на морето: -
Както южните вихрушки които заминват
Иде той от пустинята, от страшната земя.
2 Жестоко видение ми се яви;
Грабителят граби, и разорителят разорява.
Възлез, Еламе: обсади, Мидийо:
Спрях всичките й въздихания;
3 За това чреслата ми са пълни с болеж:
Болезни ме обладаха както болезните на раждаща;
Сгърбен съм та не мога да чуя;
Смутен съм та не мога да видя.
4 Сърдцето ми се смути:
Трепет ме ужаси:
Нощта на веселието ми се преобърна в страх за мене.
5 Трапезата готова, стражата поставена, ядат, пият:
Станете военачалници, пригответе щитове.
6 Защото Господ ми рече така:
Иди, постави пазач
За да възвестява каквото види.
7 И видя двама всадника конници,
Всадници на осли и всадници на камили;
И вникна добре с голямо внимание.
8 И викна като лъв: Непрестанно,
Господине мой, стоя в стражарницата през деня,
И оставам в стражата си през цели нощи;
9 И, ето, идат тук всадници мъже,
Двама конници.
И отговори та рече:
Падна, падна Вавилон;
И всичките истукани на боговете му се строшиха на земята.
10 Враху мой, и пшенице на гумното ми,
Явих ви онова което чух от Господа Саваота, Бога Израилева.
11 Пророчество за Едом: -
Към мене вика от Сиир:
Стражу, що ново за нощта?
Стражу, що ново за нощта?
12 Стражът рече:
Утрото иде, още и нощта:
Ако ще питате, питайте:
Върнете се, елате.
13 Пророчество за Аравия: -
В дъбравата на Аравия ще пренощувате,
Дружина Дедански.
14 Донесете вода в посрещане на жадния,
Жители на Теманската земя:
С хляб посрещайте бягащия.
15 Защото бягат от саблите,
От обнажената сабля
И лъка запънатия,
И от лютината на бранта.
16 Защото Господ ми рече така:
В една година, според годините на наемник,
Ще изчезне всичката слава на Кидар;
17 И остатъкът на числото на стрелците
От крепките Кидарски синове ще се смали;
Защото Господ Бог Израилев говори.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66