Търсене в Библията онлайн
 
Исая 22 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Пророчество за долината на видението: -
Що ти стана сега
че възлезе ти всичкий на покривите на къщята?
2 Ти, пълний с викове,
Граде на метеж, граде на веселба,
Убиените твои не бидоха с нож убити,
Нито умреха в бой.
3 Всичките твои князове побегнаха наедно:
От стрелците са вързани:
Всички що се намериха в тебе,
От далеч побегнали, вързани биха наедно.
4 За това рекох: Оттеглете се от мене: ще плача горко:
Не се трудете да ме утешите
За опустошението на дъщерята на людете ми.
5 Защото е ден на сметение и стъпкуване
И недоумение в дола на видението,
От Господа Бога Саваота,
Ден на съсипване на стените;
И викът ще стигне до горите.
6 И Елам взе тула
С колесници на мъже и конници,
И Кир откри щита.
7 И избраните ти долове се напълниха с колесници;
И конниците се опълчиха при портата.
8 И дигна се покривалото на Юда;
И в онзи ден си погледнал в оръжията на дъбравния дом.
9 И видяхте че ущърбенията на Давидовия град са много;
И събрахте водите на долния водоем.
10 И изброихте къщите на Ерусалим,
И за да утвърдите стената развалихте къщите.
11 Направихте още между двете стени ров
За водата на стария водоем;
Но не погледнахте към техния Творец,
Нито посмотрехте към тогоз що бе ги създал отдавна.
12 И в онзи ден Господ Иеова Саваот
Призва ви на плач, и на сетование,
И на оплешивение, и на опасване с вретище;
14 И откри се в ушите ми от Господа на Силите:
Това ваше беззаконие няма да се очисти доде умрете,
Говори Господ Иеова Саваот.
15 Така говори Господ Иеова Саваот:
Иди, влез при този строител,
При Шевна, настойника на дома, и речи:
16 Що имаш тук? и кого имаш тук?
Та правиш тук гроб за себе си.
Направил си гроба си на високо,
И изсекъл си в камик къща за себе си.
17 Ето, Господ ще те извади с изваждане силно,
И съвсем ще те обгъне.
18 И ще те оттърколи силно като ядро
В земя широка:
Там ще умреш, и там ще бъдат колесниците на славата ти,
О срам на дома на господаря ти!
19 И ще те оттласна от стоенето ти,
И ще те низрине от достоинството ти.
20 И в онзи ден ще призова раба си Елиакима Хелкиевия син;
21 И ще го облека с облеклото ти,
И ще го стегна с пояса ти,
И властта ти ще дам в ръката му;
И той ще бъде отец на Ерусалимските жители
И на Юдиния дом.
22 И ще туря на рамото му ключа на Давидовия дом;
И ще отваря, и никой не ще затваря;
И ще затваря, и никой не ще отваря;
23 И ще го утвърдя като гвозд на твърдо место;
А ще бъде като славен престол на отеческия си дом.
24 И за него ще окачат всичката слава на отеческия му дом,
Внуците големи и малки,
Всичките малки съсъди,
От съсъдите на чашите
До всичките съсъди от мех.
25 В онзи ден, говори Господ Саваот,
Утвържденият на твърдо место гвозд ще се поклати
И ще се счупи и падне;
И товарът който е на него ще се низрине,
Защото Господ говори.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66