Търсене в Библията онлайн
 
Исая 23 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Пророчество за Тир:
Лелекайте, Тарсийски кораби,
Защото се изтреби,
Та да няма къща нито вход:
От Китимската земя се извести тям.
2 Млъкнете, жители на острова,
Ти що бяха те напълнили Сидонските търговци
Които преминаваха през морето.
3 Доходът му бе семето Сиорово,
Жетвата речна през много води;
И той беше тържище на народите.
4 Постиди се, Сидоне; защото морето проговори,
Твърдинята на морето рече:
Не съм в болезни, ни раждам,
Нито момци отхраням, нито девици възращавам.
5 Когато се чуе в Египет,
Ще болезнуват от известието за Тир.
6 Заминете в Тарсис:
Възридайте, жители на острова.
7 Този ли е вашият весел град
На който древността е от древни дни?
Нозете му ще го занесат далеч за да пришелствува.
8 Кой съвеща това против Тир,
Който раздаваше венци,
На когото търговците бяха князове,
На когото купците бяха славни на земята?
9 Господ на Силите съвеща това
За да посрами гордостта на всека слава,
Да унизи всичките знаменити на земята.
10 Премини земята си като река,
Тарсийска дъщерьо: няма вече опоясание.
11 Простря ръката си на морето,
Потресе царства:
Господ даде заповед против Ханаан
За да съборят твърдините му;
12 И рече: Не ще се радваш вече,
Девице угнетена, Сидонова дъщи:
Стани та мини към Китимците;
Нито там ще имаш почивка.
13 Ето земята на Халдеите:
Този народ не съществуваше:
Асириецът го основа за жители на пустинята:
Подигнаха стълповете му,
Увисочиха палатите му:
Направиха го развалини.
14 Лелекайте, Тарсийски кораби;
Защото запустя твърдинята ви.
15 И в онзи ден
Тир ще бъде забравен седемдесет години,
Според дните на един цар;
А след седемдесетте години
Ще бъде на Тир както песен на блудница.
16 Вземи китара, обходи града,
Блуднице забравена:
Свири сладко, пей много песни.
За да те поменат.
17 И след седемдесет години
Господ ще посети дъщерята на Тир;
И тя ще се върне в печалбата си,
И ще блудува с всичките царства на света по лицето на земята.
18 И търговията и печалбата й ще се посвети Господу:
Няма да се тури в съкровище нито в клет;
Защото търговията му ще бъде за живеещите пред Господа,
За да ядат до ситост, и да имат великолепни дрехи.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66