Търсене в Библията онлайн
 
Исая 24 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Ето, Господ изпраздня земята, и я запустява,
И я превраща, и разпръсва жителите й.
2 И ще е, както людете, така и свещеникът;
Както слугата, така и господарят му.
Както слугинята, така и госпожата й;
Както купувачът, така и продавачът,
Както който дава на заем, така и който взема на заем;
Както който взема лихва, така и който му дава.
3 Съвсем ще се изпраздни земята, и съвършено ще се оголи;
Защото Господ изрече това слово.
4 Земята сетува, повенува:
Светът изнемощява, повенува:
Високите от людете на земята са изнемощели.
5 И земята е осквернена под жителите си;
Защото престъпиха законите, промениха повелението,
Разрушиха вечния завет.
6 За то клетва пояде земята,
И които живеят на нея изтеглиха наказанието си;
За това жителите на земята изгореха,
И малцина человеци останаха.
7 Новото вино сетува:
Лозето изнемощева:
Всички които се веселеха в сърдце въздишат.
8 Веселието на тъпаните престава:
Шумът на веселещите се свършва се:
Престава веселието на китарата.
9 Няма да пият вино с песни:
Сикерата ще е горчива на тези които я пият.
10 Опустелият град се събори:
Всеки дом се затвори щото да не влезе никой.
11 Вик има по улиците за виното:
Всека радост се помрачи: веселието на земята е изгонено.
12 В града остана пустота,
И портата се удари и е разорена.
13 Защото ще стане така всред земята между людете,
Както отръсване на маслина,
Както пабиръка когато престане гроздобер.
14 Те ще възвишат гласа си,
Ще пеят за величието Господне, ще възопият от морето.
15 За то прославете Господа в източните страни,
Името на Господа Бога Израилев в островите на морето.
16 От край земята чухме песни,
Слава на праведния;
Но аз рекох: О окаянство мое, О окаянство мое! горко ми!
Грабителите разграбиха,
Ей, грабителите разграбиха грабеж.
17 Страх и яма и сет има върх тебе,
Жителю земний.
18 И който бяга от гласа на страха
Ще падне в ямата;
И който възлазя отсред ямата
Ще се улови в сетта;
Защото прозорците отгоре са отворени,
И основанията на земята треперят.
19 Земята се съкруши съвсем,
Земята се разруши съвсем,
Земята силно помръдна.
20 Земята ще се поклати тук и там като някой пиян,
И ще се помести като колиба;
И беззаконието й ще тегне върх нея;
И ще падне, и няма вече да стане.
21 И в онзи ден
Господ ще накаже воиството на високите във височината,
И земните царе върху земята.
22 И ще се съберат
Както се събират узниците в затвора,
И ще се затворят в тъмницата;
И след много дни ще стане посещение тем.
23 Тогаз луната ще се постиди и слънцето ще се засрами
Когато Господ на Силите се въцари в гората Сион
И в Ерусалим, и се прослави пред старейшините си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66