Търсене в Библията онлайн
 
Исая 25 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Господи, ти си Бог мой:
Ще те превъзносям, ще песнословя името ти;
Защото си направил чудни дела:
Твоите съвети изначала са верни и истинни.
2 Защото ти направи града грамада,
Град утвърден развалина,
Палата на другородните да не е град:
Никога няма да се съгради.
3 За то крепките люде ще те прославят:
Градът на страшните народи ще се убои от тебе.
4 Защото си бил сила на сиромаха,
Сила на нищия в утеснението му,
Прибежище от буря, сенка от пека,
Когато устремлението на насилниците нападне като буря върх стена.
5 Ще свалиш метежа на другородните
Както пека в сухо место:
Както пека чрез сенката на облака
Тържеството на насилниците ще се смири.
6 И на тази гора Господ на Силите ще направи за всичките народи
Угощение от тлъсти неща, угощение от вина на дрождията им,
От тлъсти неща пълни с мозък,
От вина очистени върх дрождията.
7 И на таз гора ще махне
Лицето на покривалото което покрива всите народи,
И прикривката която прикрива всите племена.
9 И в онзи ден ще рекат:
Ето, той е Бог наш:
чакахме го, и ще ни спаси:
Той е Господ: чакахме го:
Ще се възрадваме и възвеселим в спасението му.
10 Защото в тази гора ръката на Господа ще си почине;
И Моав ще бъде потъпкан под него
Както се тъпче плевата на гноището.
11 И ще разпростре ръцете си всред него
Както плаващий простира ръце да плава;
И ще низрине гордостта му
Наедно с коварството на ръцете му.
12 И високите твърдини на стените ти ще сниши,
Низрине, и хвърли до пръстта.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66