Търсене в Библията онлайн
 
Исая 27 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 В онзи ден ще накаже Господ
С жестокия и великия и силния си нож
Левиатана, бягащия змей,
Ей, Левиатана, строптивия змей;
И ще убие ламята която е в морето.
2 В онзи ден пейте му на винното лозе:
3 Аз Господ го пазя:
Във всека минута ще го поя:
За да го не повреди никой,
Ноще и дене ще го пазя.
4 Ярост няма в мене:
Кой би наредил против мене глогове и тръне в бой?
Щех да мина през сред тях, щех да ги изгоря купно.
5 Или нека се хванат за силата ми
За да направят мир с мене;
И ще направят мир с мене.
6 В идещето ще се закорени Яков:
Израил ще процъвти и прозебне,
И ще напълни лицето на вселенната с плод.
7 Поразил ли го е както порази онези които го поразиха?
Убиен ли бе според убиването на убиените от него?
8 С мерка му се противиш когато го отпращаш;
Със силния си вятър в деня на източния вятър го завлече.
9 За то с това ще се очисти беззаконието на Якова;
И то ще е всичкий плод, за да се заглади грехът му
Когато съкруши всичките камене на олтарите както дребен прах от вар,
И Ашерите и кумирите на слънцето не ще стоят вече прави.
10 Защото утвърдений град ще се запусти:
Селението ще се напусти и ще се остави както пустиня:
Там ще се напасе телето, и там ще си почине,
И ще пояде вейките му.
11 Когато ветвите му изсъхнат ще се отчупят:
Жените ще дойдат и ще ги изгорят;
Защото са неразумни люде;
За то Творецът им не ще ги пожали,
И Създателят им не ще ги помилва.
12 В онзи ден Господ ще отърси плода
От стремителната река до потока на Египет;
И вие ще се съберете един по един, Израилеви синове.
13 И в онзи ден ще затръби голяма тръба;
И ще дойдат скитащите в Асирийската земя,
И изгонените в Египетската земя,
И ще служат Господу на светата гора в Ерусалим.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66