Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Исая 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Защото, ето, Господ, Иеова Саваот,
Ще отнеме от Ерусалим и от Юда
Подпорката и помощта,
Всяка подпорка от хляб, и всека подпорка от вода,
2 Всекиго крепък, и ратник,
Съдия, и пророк, и чародей, и старец,
3 Петдесетоначалник, и почтен, и съветник,
И мъдър художник, и разумен обаятел.
4 И ще им дам момчета за князове;
И деца ще владеят над тях.
5 И людете ще бъдат насилствувани, человек от человека,
И всеки от ближнаго си:
Момчето ще се големее пред стария,
И нищожният пред почтения.
6 Тогаз человек ще хване брата си от дома на отца си, и ще рече:
Ти имаш одежда, стани началник нам;
И това разорение нека е под твоя ръка.
7 В онзи ден той ще отговори и ще рече:
Не ща да стана вожд;
Защото в къщата ми няма ни хляб, ни одежда:
Не ме туряйте началник на людете.
8 Защото Ерусалим се поклати, Юда падна,
Понеже езикът им и делата им са противни Господу,
И раздражават очите на славата му.
9 Видът на лицето им свидетелствува против тях;
И изявяват греха си като Содом: не крият.
Горко на душата им! защото въздадоха сами на себе си зло.
10 Речете на праведния, че добро ще му бъде;
Защото ще яде плода на делата си.
11 Горко на беззаконния! зло ще му бъде,
Защото въздаянието му ще бъде по делата на ръцете му.
12 Моите люде – деца ги насилствуват,
И жени владеят над тях.
Люде мои, вашите наставници ви правят да заблуждавате,
И развалят пътя на стъпките ви.
13 Господ става на съд,
И стои да съди народите.
14 Господ ще влезе в съдба
Със старейшините на людете си и князовете им;
Защото вие похарахте лозето:
Грабежите от сиромаха са в къщите ви.
15 Защо стривате людете ми
И смилате лицата на сиромасите?
Говори Господ Иеова Саваот.
16 И говори Господ:
Понеже Сионовите дъщери се възгордяха,
И ходят с надигнат врат
И с безстидни очи,
И ходят насладително,
И дрънкат с нозете си,
17 За то Господ ще направи плешиво
Темето на Сионските дъщери,
И Господ ще открие срамотата им.
18 В онзи ден Господ ще отнеме
Славата на дрънкалата,
И мрежените забрадки, и луниците,
19 Обеците, и гривните, и тънките була,
20 И главовръзките, и цепочките около глезните, и поясите,
И мировлагалниците, и хамайлиите,
21 Пръстените, и обеците на носа,
22 Мантелата, и фереджетата,
И прекровките, и кесиите.
23 Огледалата, и тънките ризи,
И кидарите, и покривалата.
24 И вместо благовоние ще бъде гнилота,
И вместо пояс, въже,
И вместо коси къдрени, плешина,
И вместо нагръдник, опасване с вретище,
Нагорение вместо красота.
25 Мъжете ти ще паднат от нож,
И силните ти в бран.
26 И вратата му ще охкат и ще плачат;
И той ще лежи на земята напуснат.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66