Търсене в Библията онлайн
 
Исая 3 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Защото, ето, Господ, Иеова Саваот,
Ще отнеме от Ерусалим и от Юда
Подпорката и помощта,
Всяка подпорка от хляб, и всека подпорка от вода,
2 Всекиго крепък, и ратник,
Съдия, и пророк, и чародей, и старец,
3 Петдесетоначалник, и почтен, и съветник,
И мъдър художник, и разумен обаятел.
4 И ще им дам момчета за князове;
И деца ще владеят над тях.
5 И людете ще бъдат насилствувани, человек от человека,
И всеки от ближнаго си:
Момчето ще се големее пред стария,
И нищожният пред почтения.
6 Тогаз человек ще хване брата си от дома на отца си, и ще рече:
Ти имаш одежда, стани началник нам;
И това разорение нека е под твоя ръка.
7 В онзи ден той ще отговори и ще рече:
Не ща да стана вожд;
Защото в къщата ми няма ни хляб, ни одежда:
Не ме туряйте началник на людете.
8 Защото Ерусалим се поклати, Юда падна,
Понеже езикът им и делата им са противни Господу,
И раздражават очите на славата му.
9 Видът на лицето им свидетелствува против тях;
И изявяват греха си като Содом: не крият.
Горко на душата им! защото въздадоха сами на себе си зло.
10 Речете на праведния, че добро ще му бъде;
Защото ще яде плода на делата си.
11 Горко на беззаконния! зло ще му бъде,
Защото въздаянието му ще бъде по делата на ръцете му.
12 Моите люде – деца ги насилствуват,
И жени владеят над тях.
Люде мои, вашите наставници ви правят да заблуждавате,
И развалят пътя на стъпките ви.
13 Господ става на съд,
И стои да съди народите.
14 Господ ще влезе в съдба
Със старейшините на людете си и князовете им;
Защото вие похарахте лозето:
Грабежите от сиромаха са в къщите ви.
15 Защо стривате людете ми
И смилате лицата на сиромасите?
Говори Господ Иеова Саваот.
16 И говори Господ:
Понеже Сионовите дъщери се възгордяха,
И ходят с надигнат врат
И с безстидни очи,
И ходят насладително,
И дрънкат с нозете си,
17 За то Господ ще направи плешиво
Темето на Сионските дъщери,
И Господ ще открие срамотата им.
18 В онзи ден Господ ще отнеме
Славата на дрънкалата,
И мрежените забрадки, и луниците,
19 Обеците, и гривните, и тънките була,
20 И главовръзките, и цепочките около глезните, и поясите,
И мировлагалниците, и хамайлиите,
21 Пръстените, и обеците на носа,
22 Мантелата, и фереджетата,
И прекровките, и кесиите.
23 Огледалата, и тънките ризи,
И кидарите, и покривалата.
24 И вместо благовоние ще бъде гнилота,
И вместо пояс, въже,
И вместо коси къдрени, плешина,
И вместо нагръдник, опасване с вретище,
Нагорение вместо красота.
25 Мъжете ти ще паднат от нож,
И силните ти в бран.
26 И вратата му ще охкат и ще плачат;
И той ще лежи на земята напуснат.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66