Търсене в Библията онлайн
 
Исая 30 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Горко на отстъпившите чада, говори Господ,
Които правят съвет, но не от мене,
И които правят договори, но не чрез Духа ми,
За да притурят грех върх грех;
2 Които отиват за да слезат в Египет
Без да се допитват от устата ми,
За да се укрепят със силата на Фараона,
И да прибегнат под сенката на Египет!
3 А Фараоновата сила ще ви бъде срам,
И прибегването под Египетската сенка укор.
4 Защото началниците му отидоха в Танис,
И посланниците му дойдоха в Ханес.
5 Всички се засрамиха за люде които не могоха да ги ползуват
Нито да бъдат помощ или полза,
Но посрамление, още и укорение.
6 Ето, животни натоварени към юг отиват:
В земята на скърбта и утеснението,
Дето има лъвица и як лъв,
Ехидна и горителна хвърката змия,
Там ще занесат богатството си на плещите на оселчетата,
И съкровищата си на гърбицата на камилите,
При люде които няма да ги ползуват.
7 Защото помощта на Египтяните ще е суетна и безполезна;
И тъй, викнах за това: Хвалбата им е само да седят.
8 Сега иди, напиши това при тях на дъсчица,
И забележи го в книга,
За да остане в бъдещето време за свидетелство до века,
9 че те са непокорливи люде, лъжливи синове,
Синове които не щат да слушат закона Господен;
10 Които говорят на прозорливците: Не прозирайте,
И на пророците: Не ни пророчествувайте правото:
Говорете ни ласкателно,
Пророчествувайте лъстиво:
11 Оттеглете се от пътя,
Уклонете се от пътеката,
Дигнете от пред нас Светия Израилев.
12 За то, така говори Светий Израилев:
Понеже презирате това слово,
И уповавате на насилството и на строптивостта,
И се подпирате на тях,
13 За то, това беззаконие ще ви бъде
Като развала готова да падне,
Издута във висока стена
На която съсипването дохожда внезапно в едно мъгновение,
14 И ще я съкруши като съкрушение на черепен съсъд, счупен немилостиво,
Щото да се не намира в счупването му череп
За да вземе некой огън от огнището,
Или да гребне вода от рова.
15 Защото така говори Господ Иеова, Светий Израилев:
Във вращане и почиване ще се спасите:
В безмълвие и упование ще бъде силата ви; но не рачихте.
16 И рекохте: Не; но ще побегнем с коне;
За то, ще бегате:
И ще яхнем на бързоноги;
За то, и които ви гонят ще са бързоноги.
17 Ще бегате тисяща от прещението на едного,
И всички от прещението на петима,
Доде да останете като стълп на върх на гора,
И като знаме на хълм.
18 И така ще чака Господ за да ви помилва,
И така ще се превъзнесе за да ви пожали;
Защото Господ е Бог правосъден:
Блажени всички които го чакат.
19 Защото людете ще се населят в Сион у Ерусалим:
Ти няма да плачеш вече:
Той тутакси ще те помилва в гласа на вопъла ти:
Когато го чуе ще ти отговори.
20 И ако ви даде Господ
Хлеб на скърб и вода на утеснение,
Но учителите ти няма да се отнемат вече,
И очите ти ще гледат учителите ти.
21 И ушите ти ще слушат зад тебе слово което ще говори:
Този е пътят, ходете по него, -
Когато се обръщате на десно
И когато се обръщате на лево,
22 И вие ще имате като гнусота
Покрова на сребърните си истукани
И украшението на златните си леяни идоли:
Ще ги отхвърлиш като нечиста дрипа:
Ще им речеш: Махнете се от тук.
23 Тогаз ще даде дъжд за семето ти
Което ще посееш в нивата си,
И хляб от земната рожба,
Който ще бъде тлъст и изобилен:
В онзи ден скотовете ти ще пасат в широки паши;
24 И воловете и оселчетата
Които работят земята
Ще ядат чиста зоб веяна с лопата и веяло.
25 И ще има на всека висока гора
И на всеки висок хълм
Реки и водни течения,
В деня на голямото клане,
Когато стълповете паднат.
26 И светлината на луната ще бъде като светлината на слънцето,
И светлината на слънцето ще бъде седмократна, -
Като светлината на седем дни, -
В деня в който Господ обвързва съкрушението на людете си,
И изцелява раната на уязвението им.
27 Ето, името Господне иде от далеч:
Разпалена е яростта му, и тежък пламикът:
Устните му са пълни с негодувания,
И езикът му като огън пояждащ,
28 И диханието му като наводняемо течение
Което достига до сред врата,
За да пресее народите в ситото на суетата;
И ще бъде в челюстите на племената узда
Която ще ги направи да се скитат.
29 У вас ще има пения както в нощта на тържествуем праздник,
И сърдечно веселие както когато отиват със свирки,
За да отидат в гората Господня, при Крепкия Израилев.
30 И ще направи Господ да се чуе славният му глас,
И ще покаже замахването с мишцата си,
С негодуване на ярост и с пламик на огън пояждащ,
С буен дъжд, и с буря, и с камене от град.
31 Защото Асириецът който с палица удря,
чрез гласа Господен ще бъде смазан.
32 И от дето замине определената палица
Която Господ ще снеме върх него,
Тъпани и китари ще бъдат;
И с потресателни брани ще ратува против тях.
33 Защото Тофет е пред време приготвен,
Ей, за царя приготвен:
Той го направи дълбок и широк:
Купът му е огън и дърва много:
Диханието Господне, като течение на жупел, ще го разпали.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66