Търсене в Библията онлайн
 
Исая 31 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Горко на онези които слазят в Египет за помощ,
И се надеят на коне,
И уповават на колесници защото са многочислени,
И на конници защото са много яки,
И не гледат на Светия Израилев,
И Господа не търсят.
2 Но и той е мъдър,
И ще докара зло, и не ще да повърне словата си;
Но ще стане против дома на лукавите,
И против помощта на тези които правят беззаконие.
3 А Египтяните са человеци, а не Бог,
И конете им плът, а не дух.
Когато Господ простре ръката си,
И който помага ще се препъне,
И комуто помагат ще падне,
И всички купно ще погинат.
4 Защото така ми говори Господ:
Както лъвът, както младият лъв,
Който рикае над лова си,
Ако и да се свикат против него множество пастири,
Не се плаши от гласа им
Нито се стреска от метежа им,
Така Господ на Силите ще слезе
За да ратува за гората на Сион
И за неговия хълм.
5 Както птиците трептят над своите птиченца,
Така Господ на Силите ще защити Ерусалим:
Ще защити и ще го избави,
Ще премине и ще го спаси.
6 Върнете се към тогоз
От когото Израилевите синове дълбоко отстъпиха.
7 Защото в онзи ден всеки человек ще хвърли
Сребърните си идоли и златните си идоли
Които ръцете ви направиха за грех вам.
8 Тогаз Асириецът ще падне от нож, не на мъж;
И нож, не человечески, ще го пояде;
И ще побегне от лицето на ножа;
И момците му ще станат под дан.
9 И от страх той ще мине в твърдинята си,
И началниците му ще се разтреперят от знамето,
Говори Господ, на когото огънят е в Сион
И огнището му в Ерусалим.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66