Търсене в Библията онлайн
 
Исая 32 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Ето, един цар ще царува с правда,
И князове ще владеят с правосъдие.
2 И един человек ще бъде като покров от вятър
И като прибежище от буря,
Като водни потоци в сухо место,
Като сенка от голема канара в жадна земя.
3 И очите на видещите не ще бъдат помрачени,
И ушите на слушащите ще бъдат внимателни,
4 И сърдцето на напрасничавите ще разумее мъдрост,
И езикът на гъгнивите ще ускори да говори чисто.
5 Непотребният не ще се нарече вече великодушен,
И сребролюбецът не ще се казва щедър;
6 Защото непотребният ще говори непотребно,
И сърдцето му ще работи беззаконие,
Да върши нечестие и да говори заблуждение против Господа,
За да изтощи душата на гладния
И да отнеме пиенето на жадния.
7 А на сребролюбеца оръдията са неправедни:
Той умишлява лукавства
За да погуби сиромаха с лъжливи думи,
Още и когато нищият говори правда.
8 Но великодушният умишлява великодушие,
И на великодушие ще се утвърждава той.
9 Станете, жени немарливи:
Слушайте гласа ми, безгрижни дъщери,
чуйте думата ми:
10 В дни и години ще бъдете в смущение, вие безгрижни;
Защото гроздоберът ще се изгуби, беритба няма да дойде.
11 Треперете, немарливи:
Смутете се, безгрижни:
Съблечете се и оголете се и опашете чреслата си с вретище.
12 Ще се бият в гръди за приятните полета,
За плодоносните лозя.
13 Тръне и глогове ще растат в земята на людете ми,
Още и върху всите къщи на радост във веселещия се град;
14 Защото палатът ще бъде оставен,
Шумният град ще се напусне,
Твърдинята и стълпът ще станат довека пещери,
Радост на диви осли, пасбище на стада.
15 Додето Духът от свише се излее на нас,
И пустинята стане плодоносно поле,
А плодоносното поле ще се вмени както дъбрава.
16 Тогаз съд ще се насели в пустинята,
И правда ще обитава в плодоносното поле.
17 А делото на правдата ще бъде мир,
И действието на правдата покой и безопасност във век.
18 И моите люде ще обитават в мирно селение,
И в безопасни жилища, и в тихи безгрижни места.
19 И ще пада градушка върх дъбравата,
И градът съвсем ще се сниши.
20 Блажени вие които сеете при всека вода,
Които изпроваждате там нозете на вола и на осела!
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66