Търсене в Библията онлайн
 
Исая 34 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Приближете се, народи, за да чуете,
И внимайте, племена:
Да чуе земята и което я напълнява,
Вселенната и всичко що се ражда в нея.
2 Защото яростта Господня е върх всичките народи,
И пламенният му гнев върх всичките техни воинства:
Наложи на тях проклетия:
Предаде ги на заклание.
3 А убиените им ще бъдат разхвърлени;
И смрад ще се дигне от труповете им;
А горите ще се разкиснат от кръвта им.
4 И всичкото небесно воинство ще се стопи,
И небесата ще се свият като свитък;
И всичката им войска ще падне
Както пада лист от лоза,
И както улитат листе от смоковница.
5 Защото, ножът ми се опи на небето:
Ето, той ще слезе за съдба върх Едом,
И върх народа на който аз наложих проклетия.
6 Ножът Господен е пълен с кръв:
Отлъсте с тлъстината,
С кръвта на агнетата и ярците,
С тлъстината на овенските бъбреци;
Защото Господ има жъртва у Восора,
И клане голямо в Едомската земя.
7 И единорогите ще слезат с тях,
И телците с биковете;
И земята им ще се опие с кръв,
И пръстта им ще отлъстее от тлъстина.
8 Защото е ден на отмъщение Господне,
Година на въздаяния за съда на Сион.
9 А струите й ще се претворят в смола
И пръстта й в жупел;
И земята му ще стане гореща смола:
10 Няма да угасне, нито ноще нито дене:
Димът й ще възлиза непрестанно:
От род в род ще остане запустена:
Никой не ще мине през нея до века.
11 Но неясит и еж ще я наследят;
И ивин и гарван ще живеят в нея;
И Господ ще разпростре върху нея въже за запустеване
И мерка за съсипване.
12 Ще повикат големците му в царството;
Но никой не ще се намери там;
И всичките му князове ще достигнат в нищо.
13 И тръне ще прозябнат в палатите му,
Коприви и къпини в твърдините му;
И ще бъде селение на чакали,
Двор на камилоптици.
14 И дивите котки ще се спосрещат там с иените;
И сатирът ще се провиква към другаря си;
И самодивата ще си почива там
Като си намира место за почивка.
15 Там ще се вгнездява стрелница змия, и ще носи яйца,
И ще мъти, и ще събира малките си под сенката си:
Там ще се събират и съпите,
Всеки с другаря си.
16 Потърсете в книгата Господня та прочетете:
Нищо от тези не ще да липса
Нито ще бъде без другаря си;
Защото устата Господни заповедаха това,
И самият Дух негов ги събра.
17 И той хвърли жребие за тях,
И ръката му раздели им с въже онази земя:
Ще я наследят във век:
От род в род ще обитават в нея.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66