Търсене в Библията онлайн
 
Исая 35 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Пустото и безводното место ще се възвеселят;
И пустинята ще се възрадва
И ще процъвти както крин.
2 Ще процъвти изобилно, ей, ще се възвесели с радост и песни:
Ще се даде ней славата Ливанова,
Величието на Кармил и Сарон:
Те ще видят славата Господня,
Величието на Бога нашего.
3 Укрепете ослабналите ръце,
И утвърдете разслабените колена.
4 Речете на устрашените в сърдце:
Укрепете се, не бойте се:
Ето, Бог ваш ще дойде с отмъщение,
С въздаяние Божие:
Той ще дойде и ще ви избави.
5 Тогаз очите на слепите ще се отворят,
И ушите на глухите ще се оттулят
6 Тогаз хромият ще скача както елен,
И езикът на немия ще пее;
Защото в пустата земя ще изврат води,
И потоци в пустинята.
7 И нажеженият пясък ще стане езеро,
И жадната земя източници водни:
В селението на чакалите дето лежеха
Ще бъде зеленище с тръст и рогоз.
8 И там ще бъде друм и път,
И ще се наименува път свет:
Нечистий няма да мине през него; но ще бъде за тях:
Този що пътува – даже и глупавите – няма да заблуждават.
9 Лъв не ще да има там,
И хищний звер не ще възлезе по него:
Не ще се намери там;
Но избавените ще ходят там.
10 И изкупените Господни ще се върнат
И ще дойдат с възклицание в Сион;
И вечно веселие ще бъде на главата им:
Радост и веселие ще придобият;
А скърб и въздишане ще побегнат.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66