Търсене в Библията онлайн
 
Исая 36 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 В четиринадесетото лето на цар Езекия възлезе Сенахирим цар Асирийски върх всичките укрепени Юдини градове и ги превзе.
2 И проводи Асирийският цар Рапсака от Лахис в Ерусалим при цар Езекия с голяма сила. И застана той при водовода на горния водоем, върху друма на нивата на тепавичаря.
3 Тогаз излезоха при него Елиаким Хелкиевът син, домостроителят, и Шевна писецът, и Иоах Асафовът син, паметописецът.
4 И рече им Рапсак: Кажете сега на Езекия: Така говори великий цар, Асирийский цар: Кое е това упование на което уповаваш?
5 Говориш: Имам съвет и сила за бран; но това е само думи на устни. Сега на кого се надееш та си се подигнал против мене?
6 Ето, ти се надееш на жезъла на строшената онази тръст, на Египет, на която ако се подпре някой ще се втикне в ръката му та ще я промуши: такъв е Фараон Египетският цар към всички които се надеят на него.
7 Но ако ми речеш: На Господа Бога нашего се надеем, - не е ли той на когото високите места и олтарите отне Езекия, и рече на Юда и на Ерусалим: Пред този олтар ще се поклоните?
8 Сега прочее дай залози на господаря ми Асирийския цар: а аз ще ти дам две тисящи коне, ако можеш от твоя страна да дадеш всадници върх тях.
9 И как ще върнеш ти назад лицето на един местоначалник от най-малките раби на господаря ми, та си уповал на Египет за колесници и за конници?
10 И сега, без Господа ли възлезох аз на това место за да го съсипя? Господ ми рече: Възлез върх тази земя та я съсипи.
11 Тогаз рече Елиаким и Шевна и Иоах на Рапсака: Говори, молим, на рабите си по Сирийския език, защото го разумяваме; и не говори на Юдейски да чуят людете които са на стената.
12 Но Рапсак рече: Да ли само при господаря ти и при тебе ме проводи господарят ми да говоря тези думи? не при мъжете ли които седят на стената, да ядат с вас наедно лайната си и да пият пикочта си?
13 Тогаз Рапсак застана та извика Юдейски с голям глас и рече: Слушайте думите на великия цар, Асирийския цар:
14 така говори царят: Да ви не прелъщава Езекия; защото не ще може да ви избави.
15 И да ви не прави Езекия да уповавате на Господа като казва: Господ непременно ще ни избави: този град няма да бъде предаден в ръката на Асирийския цар.
16 Не слушайте Езекия; защото така говори Асирийский цар: Направете съгласие с мене и излезте при мене; и яжте всеки от лозето си и всеки от смоковницата си, и пийте всеки от водата на щерната си,
17 доде дойда та ви взема в земя подобна на вашата земя, земя на жито и вино, земя на хлеб и лозя.
18 Да ви не прелъщава Езекия като казва: Господ ще ни избави. Избавил ли е некой от боговете на народите земята си от ръката на Асирийския цар?
19 Де са боговете на Емат и Арфад? де са боговете на Сефаруим? те избавиха ли от ръката ми Самария?
20 Кои между всичките богове на тези места избавиха земята си от ръката ми, та и Иеова да избави Ерусалим от ръката ми?
21 А те мълчеха и нищо не му отговориха; защото царят беше заповядал и рекъл: Да му не отговорите.
22 Тогаз Елиаким Хелкиевий син, домостроителят, и Шевна писецът, и Иоах Асафовий син, паметописецът, дойдоха при Езекия с раздрани дрехи та му известиха думите на Рапсака.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66