Търсене в Библията онлайн
 
Исая 39 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 В онова време Вавилонският цар Меродах-валадан, син на Валадана, проводи писма и дарове на Езекия, защото беше чул че се разболял и оздравял.
2 И зарадва се за тях Езекия, и показа им дома на многоценните си вещи, - среброто, и златото, и ароматите, и многоценните масти, - и всичката си оръжница, и всичко що се намираше в съкровищата му: не остана нищо в дома му нито под всичкото му владение което Езекия не им показа.
3 Тогаз дойде пророк Исаия при цар Езекия та му рече: Що казаха тези человеци? и от де са дошли при тебе? И рече Езекия: От далечна земя идат при мене, от Вавилон.
4 А той рече: Що видеха в дома ти? И отговори Езекия: Видеха всичко що има в дома ми: не остана нищо в съкровищата ми което не им показах.
5 Тогаз рече Исаия на Езекия: Слушай словото на Господа Саваота:
6 Ето, идат дни в които всичко което е в дома ти, и каквото са събрали отците ти до този ден, ще се пренесе у Вавилон: няма да остане нищо, говори Господ.
7 И от синовете ти които ще излезат от тебе, които ще родиш, ще вземат; и ще станат скопци в дома на Вавилонския цар.
8 Тогаз рече Езекия на Исаия: Добро е словото Господне което каза ти. Рече още: Понеже ще бъде мир и истина в дните ми.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66