Търсене в Библията онлайн
 
Исая 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 И в онзи ден седем жени ще се хванат за един мъж и ще рекат:
Ние ще ядем своя си хляб
И ще обличаме своите си дрехи,
Само твоето име да се нарича над нас,
Да отнемеш укора наш.
2 В онзи ден Отрасълът Господен ще бъде красен и славен,
И плодът на земята възвишен и великолепен
За избавените на Израиля;
3 И останалите в Сион
И уцелелите в Ерусалим
Ще се нарекат свети,
Всички що са писани между живите в Ерусалим,
4 Когато измие Господ нечистотата на Сионовите дъщери,
И очисти кръвта на Ерусалим отсред него
чрез дух на съдба и чрез дух на зной.
5 И над всяко место на гората Сион,
И върху събранията й,
Господ ще създаде облак и дим дене,
А ноще светлост на пламенен огън;
Защото ще има покров над всичката слава.
6 И ще има скиния за да осенява от пека дене,
И да е прибежище и защита от буря и от дъжд.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66