Търсене в Библията онлайн
 
Исая 43 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 И сега така говори Господ, Творецът ти, Якове,
И Създателят ти, Израилю:
Не бой се, защото аз те избавих,
Призвах те по име: мой си ти.
2 Когато минуваш през водите с тебе ще бъда,
И през реките, не ще те потопят:
Когато ходиш през огъня ти няма да се изгориш,
И пламикът не ще те опали.
3 Защото аз съм Иеова Бог твой,
Светий Израилев, Спасител твой:
За твой изкуп дадох Египет,
За тебе Етиопия и Сева.
4 Понеже ти бе многоценен пред очите ми,
Почтен беше ти, и аз те възлюбих;
За то ще дам человеци за тебе,
И народи за живота ти.
5 Не бой се; защото аз съм с тебе:
От изток ще доведа потомството ти,
И от запад ще те събера:
6 Ще река Северу: Дай,
И Югу: Да не възбраниш:
Доведи синовете ми от далеч,
И дъщерите ми от краищата на земята,
7 Всички които се наричат с името ми,
Които за славата си сътворих:
Създадох ги и ги направих.
8 Изведи слепите люде които имат очи,
И глухите които имат уши:
9 Нека се съберат всите народи наедно,
И нека дойдат на куп племената:
От тях кой би възвестил това, и показал би нам прежните събития?
Нека доведат свидетелите си, и нека се оправдаят,
За да чуят человеците и да рекат: Това е истинно.
10 Свидетели мои вие сте, говори Господ,
И рабът ми когото избрах,
За да узнаете и да повярвате в мене,
И да разумеете че съм аз:
Преди мене Бог не е бил,
И след мене няма да бъде.
11 Аз, аз съм Господ;
И освен мене спасител няма.
12 Аз възвестих, и спасих, и показах;
И не е имало у вас чужд бог;
А вие ми сте свидетели, говори Господ,
че аз съм Бог.
13 И преди деня, Аз съм;
И няма който да избавя от ръката ми:
Аз действувам, и кой може да възбрани?
14 Така говори Господ
Ваший Изкупител, Светий Израилев:
За вас проводих у Вавилон,
И свалих бежанци всички тях,
И Халдеите на които викът е в корабите.
15 Аз съм Господ, Светий ваш,
Творец Израилев, Цар ваш.
16 Така говори Господ
Който прави път в морето
И пътека в буйните води,
17 Който извожда колесници, и коне, войска, и сила:
Те всички ще легнат, няма да станат:
Погинаха, угаснаха както свещило от лен.
18 Не поменувайте първите,
И не помнете прежните събития
19 Ето, аз ще направя ново нещо:
Сега ще изникне: не ще ли да го познаете?
Ей, ще направя път в пустинята,
Река в безводната.
20 Полските зверове ще ме прославят,
чакалите и камилоптиците;
Защото давам вода в пустинята,
Реки в безводната,
За да напоя людете си, избраните си.
21 Тези люде създадох аз за себе си:
Те ще повествуват хвалата ми.
22 Но ти, Якове, не ме призова;
Но ти, Израилю, отекчи се от мене.
23 Не ми си приносял агънците на всесъженията си,
Нито си ме почитал с жъртвите си:
Аз не те поработих с приношения,
И не ти натегнах с ливан:
24 Не си купил за мене благовонна тръст със сребро,
Нито си ме наситил с тлъстината на жъртвите си;
Но ти си мене поработил с греховете си,
Натегнал си ми с беззаконията си.
25 Аз, аз съм който заглаждам твоите престъпления за себе си,
И няма да си напомня за греховете ти.
26 Подсети ме, да се съдим наедно:
Казвай ти, за да се оправдаеш.
27 Праотецът твой съгреши,
И учителите ти престъпиха против мене.
28 За то осквернени направих князовете на светилището,
И предадох Якова на проклетия,
И Израиля на поругания.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66