Търсене в Библията онлайн
 
Исая 45 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Така говори Господ на помазаника си,
Кира, когото държа за дясната ръка
За да покоря народи пред него;
И ще разпаша чреслата на царе
За да отворя дверите пред него;
И портите не ще се затворят.
2 Аз ще ходя пред тебе
И ще изравня неравните места:
Ще съкруша медните двери,
И ще строша железните вереи;
3 И ще ти дам съкровища пазени в тъмнина,
И богатства скрити в скришници,
За да познаеш че аз съм Господ
Който те викам с името ти,
Бог Израилев.
4 За Якова раба ми
И Израиля избрания ми
Викнах те даже с името ти:
Наименувах те, ако и да ме не познаваш.
5 Аз съм Господ, и няма друг:
Няма освен мене Бог:
Аз те опасах, ако и да ме не познаваш,
6 За да познаят от изток слънца
И от запад че освен мене няма никой:
Аз съм Господ, и няма друг.
7 Аз създавам виделината и творя тъмнината:
Правя мир, творя и зло:
Аз Господ съм който правя всичко това.
8 Росете, небеса, от горе,
И да излеят облаците правда:
Да се отвори земята, и да роди спасение,
И да прозябне купно правда:
Аз Господ създадох това.
9 Горко тому който се препира със Създателя си!
череп от земните черепи!
Ще рече ли калта на тогоз който й дава образ: Що правиш?
Или делото ти да рече: Той няма ръце?
10 Горко тому що говори на баща си: Що раждаш?
Или на жена: Що добиваш?
11 Така говори Господ,
Светият Израилев и Създателят негов:
Питайте ме за бъдещето, за синовете ми,
И за делото на ръцете ми заповядайте ми.
12 Аз създадох земята,
И сътворих человека на нея:
Аз с ръцете си разпрострях небесата,
И дадох заповеди на всичкото им воинство.
13 Аз повдигнах него с правда,
И ще оправям всичките му пътища:
Той ще съгради града ми,
И ще изпроводи пленниците ми,
Не с изкуп нито с дарове,
Говори Господ Саваот.
14 Така говори Господ:
Печалбата на Египет, и търговията на Етиопия
И на Савците, високите мъже,
Ще минат към тебе, и твои ще бъдат:
Зад тебе ще следват, в окови ще заминат;
И ще ти се поклонят, ще ти се помолят
И рекат: Само в тебе е Бог,
И няма друг Бог.
15 Наистина ти си Бог криещи се,
Боже Израилев, Спасителю.
16 Всички тези ще се постидят и посрамят:
Делателите на идолите ще си отидат
Всички накуп с посрамление.
17 А Израил ще се спаси чрез Господа с вечно спасение:
Няма да се постидите нито да се посрамите във век века.
18 Защото така говори Господ който сътвори небесата,
Този Бог който създаде земята и я направи, който сам я утвърди,
Сътвори я не напусто, но я създаде за да се населява:
Аз съм Господ, и няма друг.
19 Не съм говорил в тайно, в тъмно място на земята:
Не съм рекъл на Якововото семе: Потърсете ме всуе:
Аз съм Господ който говоря правда, който възвестявам правота.
20 Съберете се та дойдете,
Приближете се купно, вие избегнали от езичниците:
Нямат разум които възправят дървото на идолите си,
И се молят на бог който не може да спаси.
21 Явете и приведете ги;
Ей, нека се съветват купно:
Кой е възвестил това от начало,
И го е явил от онова време?
Не аз ли Господ? и няма освен мене друг Бог:
Бог праведен и Спасител няма освен мене.
22 Към мене погледнете и спасени бъдете, всички земни краища;
Защото аз съм Бог, и няма друг.
24 Наистина ще рече някой:
В Господа имам правда и сила:
При него ще дойдат;
А всички които са раздражени против нещо ще се постидят.
25 В Господа ще се оправдае
И ще се хвали всичкото Израилево семе.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66