Търсене в Библията онлайн
 
Исая 46 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Падна Вил, наведе се Нево:
Идолите им се туриха на животни и скотове:
Товарът който вие носите стана тегота на умореното животно.
2 Наведоха се, паднаха купно:
Не могат да отърват товара,
Но и те отиват в плен.
3 Слушайте ме, доме Яковов,
И всички остатъче от Израилевия дом,
Вие дигнатите от мене още от утробата,
Носените още от ложесната:
4 И до старостта ви аз съм истият,
И до седина аз ще ви нося:
Аз ви направих, и аз ще ви дигна;
Ей, аз ще ви нося и спася.
5 Кому ще ме уподобите и ще ме сравните и съразмерите,
Та да бъдем подобни?
6 Изсипват злато из мешеца,
И претеглят сребро с вес:
Наемат златар, та го направя бог:
После падат и се покланят:
7 Дигат го на рамо и носят го
Та го турят на местото му, и стои там:
Няма да мръдне от местото си;
Още и викат към него, но не може да отговори
Нито да ги избави от бедата им.
8 Помнете това, и покажете се мъже:
Докарайте това на ума си, отстъпници.
9 Помнете по-прежните от начало;
Защото аз съм Бог, и няма друг:
Аз съм Бог, и няма подобен мене,
10 Който от начало възвестявам свършъка,
И от по-напред нестаналите,
И казвам: Съветът ми ще стане,
И ще свърша всичкото си щение;
11 Който зова хищната птица от изток,
Мъжа на съвета ми от далечна земя;
Ей, рекох, и ще направя да стане:
Намислих, и ще го извърша.
12 Слушайте ме, жестокосърдечни,
Вие които сте далеч от правдата.
13 Приближих правдата си: не ще да е далеч;
И спасението ми няма да закъснее;
И ще дам в Сион спасение
На Израиля славата си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66