Търсене в Библията онлайн
 
Исая 48 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 чуйте това, доме Яковов,
Които сте се нарекли с Израилевото име,
И които излязохте из Юдиния източник,
Които се кълнете в името Господне,
И си напомняте за Бога Израилева,
Но не с истина нито с правда.
2 Защото вземат името си от светия град,
И се утвърждават на Израилевия Бог:
Името му е Иеова Саваот.
3 От тогаз възвестих древните дела;
И излязоха из устата ми, и ги прогласих:
Направих ги внезапно, и станаха;
4 Понеже познавах че си жесток,
И вратът ти е желязна жила,
И челото ти медно.
5 А от тогаз ти възвестих тези неща:
Преди да станат прогласих ти ги,
За да не речеш: Идолът ми ги направи,
И изваеното ми; и излеяното ми ги заповеда.
6 Ти си чул: виж всичко това;
И не ще ли обявите?
От сега ти прогласявам нови неща,
И скрити, които ти не си знаел.
7 Сега станаха, а не отдавна,
И преди този ден нито си слушал за тях,
За да не речеш: Ето, аз знаех това.
8 Нито си слушал, нито си знаел,
Нито от начало са били отворени ушите ти;
Защото знаех, че щеше да се докараш много неверно,
И още от утробата нарекъл си се престъпник.
9 Заради името си ще отдалеча яростта си,
И заради славата си ще имам търпение към тебе,
За да те не изтребя.
10 Ето, очистих те, но не като сребро:
Изпитах те в горнилото на скърбта.
11 Заради мене, заради мене, ще направя това;
Защото как да се омърси името ми?
Ей, не ща да дам славата си другиму.
12 чуй ме, Якове,
И Израилю, когото аз призовах:
Аз съм истий, аз първий, аз и последний;
13 И моята ръка основа земята,
И десницата ми разпростря небесата:
Когато ги зова, представат наедно.
14 Съберете се, всички вие, и чуйте:
Кой от тях възвести това?
Господ го възлюби:
Ще извърши волята му върх Вавилон,
И мишцата му ще бъде върх Халдеите.
15 Аз, аз говорих: ей, призовах го:
Доведох го; и ще благоуспее пътят му.
16 Пристъпете при мене, чуйте това:
От начало не съм говорил скришно:
От когато стана това, аз бях там;
И сега ме проводи Господ Иеова и Духът му.
17 Така говори Господ
Изкупителят ти, Светий Израилев:
Аз съм Господ Бог твой
Който те уча за ползата ти,
Който те водя в пътя в който трябва да ходиш.
18 Дано би послушал ти заповедите ми!
Тогаз мирът ти щеше да е като река,
И правдата ти като морските вълни;
19 И семето ти щеше да е като пясъка,
И внуците на чревото ти като камичетата му:
Името му не би се отсекло
Нито би се изтребило от пред мене.
20 Излезте из Вавилон, бягайте от Халдеите,
С възклицателен глас възвестете,
Проповядайте това,
Възгласете го до края на земята:
Речете: Господ изкупи раба си Якова;
21 И не ожеднеха когато ги водеше през пустините:
Направи да изтекат за тях води из канарата,
И разцепи канарата, и потекоха водите.
22 Мир няма за нечестивите, говори Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66