Търсене в Библията онлайн
 
Исая 49 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Слушайте ме, острови,
И внимайте, люде далечни:
Господ ме повика още от утробата,
Още от ложесната на майка ми спомена името ми.
2 И направи устата ми като остър нож:
Под сянката на ръката си ме покри,
И направи ме като лъскава стрела:
В тула си ме скри,
3 И рече ми:Ти си раб мой,
Израилю, в когото ще се прославя.
4 И аз рекох: Напраздно съм се трудил:
За нищо и напусто съм изнурил силата си;
Но правдата ми е у Господа,
И въздаянието ми у Бога моего.
5 Сега прочее говори Господ
Който ме създаде още от утробата за свой раб
За да доведа пак Якова при него,
И да се събере Израил при него,
За да бъда прославен в очите на Господа,
И Бог мой ще ми бъде сила,
7 Така говори Господ
Изкупителят Израилев, Светий негов,
Към оногоз когото презира человек,
Към оногоз от когото се гнуси народ,
Към раба на властителите:
Царе ще видят и ще станат, -
Князове, и ще се поклонят,
Заради Господа, който е верен,
Заради Светия Израилев, който те избра.
9 Да говориш на узниците: Излезте, -
На онези които са в тъмнината: Открийте се.
Ще се пасат при пътищата;
И пасбищата им ще бъдат по всичките високи хълмове.
10 Няма да огладнеят нито ще ожеднеят:
Не ще ги удари нито пек ни слънце;
Защото който ги помилва ще ги поведе,
И при водни източници ще ги приведе.
11 И ще направя всичките си гори пътища;
И друмовете ми ще се въздигнат.
12 Ето, едни ще дойдат от далеч,
И, ето, едни от север и от запад,
И едни от Синимската земя.
13 Веселете се, небеса, и радвай се земльо:
Извикайте с радостен глас, гори;
Защото Господ утеши людете си,
И помилва оскърбените си.
14 Но Сион рече: Господ ме остави,
И Господ мой ме забрави.
15 Може ли жена да забрави сучещето си дете
Та да не помилва чадото на утробата си?
Но те ако и да забравят,
Аз обаче няма да те забравя.
16 Ето, на дланите си те начертах:
Твоите стени са всякога пред мене.
17 чадата ти ще дойдат на бързо;
А разорителите ти и запустителите ти ще излезат из тебе.
18 Подигни очите си наоколо та виж:
Всички тези се събират на куп, дохождат при тебе:
Жив съм аз, говори Господ,
че ти ще се облечеш с всички тези като с украшение,
И като невеста ще се накитиш с тях.
19 Защото разорените ти и запустените места
И развалената ти земя
Ще бъдат сега тесни за жителите ти;
А онези които те пояждаха ще бъдат отдалечени.
20 чадата които ще придобиеш след безчадието си
Ще рекат още в ушите ти:
Тесно е местото за мене:
Направи ми место за да се населя.
21 Тогаз ще речеш в сърдцето си:
Кой ми роди тях
Като бях аз безчадна и пуста,
Пленница и заточена? А тях кой изхрани?
Ето, аз бях оставена сама: те де бяха?
22 Така говори Господ Иеова:
Ето, ще възвися ръката си към езичниците,
И ще въздигна знамето си към народите;
И ще доведат синовете ти в обятията,
И дъщерите ти ще се донесат на рамена.
23 И царе ще бъдат възпитатели твои,
И цариците им кърмилници твои:
Ще ти се поклонят с лице до земята,
И ще лижат пръстта на нозете ти;
И ще познаеш че аз съм Господ,
И че онези които ме чакат не ще да се посрамят.
24 Може ли користта да се отнеме от силния,
Или да се отърват които са от юнак запленени?
25 Но Господ така говори:
Пленниците на силния ще се отнемат,
И користта от насилника ще се отърве;
Защото аз ще се съдя с противниците ти,
И аз ще спаса чадата ти.
26 А притеснителите ти ще направя да изядат истата си плът,
И ще се опият с истата си кръв както с ново вино;
И ще познае всяка плът
че аз Господ съм Спасител твой
И Изкупител твой, Крепкий Яковов.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66