Търсене в Библията онлайн
 
Исая 50 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Така говори Господ:
Де е разводното писмо на майка ви
С което я напуснах?
Или кой е от заимателите ми на когото ви продадох?
Ето, за беззаконията си се продадохте,
И за престъпленията ваши биде напусната майка ви.
2 Защо, когато дойдох, нямаше никой, -
Когато повиках, нямаше кой да отговори?
Скратила ли се е някак ръката ми та да не може да изкупува?
Или нямам ли сила да избавя?
Ето, аз с прещението си изсушавам морето,
Обръщам реките в пустиня:
Рибите им се увоняват от нямане на вода,
Умират от жажда.
3 Аз обличам небесата с тъмнина,
И турям вретище за покривало на тях.
4 Господ Иеова ми даде език на учените
За да зная как да помогна с дума на уморения:
Той събужда всека заран,
Събужда ухото ми
За да слушам като учените.
5 Господ Иеова ми отвори ухото;
И аз не се възпротивих
Нито се върнах назад.
6 Гърба си дадох на бичове,
И челюстите си на скубатели:
Не скрих лицето си от укори и заплювания.
7 Защото Господ Иеова ще ми помогне;
За то не се срамувам:
За то съм турил лицето си като кремен,
И зная че не ще бъда посрамен.
8 Близу е онзи който ме оправдава:
Кой ще се съди с мене? да предстанем наедно.
Кой ми е противник? да се приближи при мене.
9 Ето, Господ Иеова ще ми помогне:
Кой ще ме осъди?
Ето, всички тези ще овехтеят като дреха:
Молец ще ги изяде.
10 Кой е между вас който се бои от Господа
И слуша гласа на неговия раб,
Но ходи в тъмнина, и няма за него видело?
Нека уповава на името Господне,
И нека се обляга на Бога своего.
11 Ето, всички вие които запаляте огън
И сте обиколени с искри,
Ходете в светлината на огъня си
И в искрите които сте разпалили:
Това ще ви бъде от ръката ми, -
В скърб ще лежите.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66