Търсене в Библията онлайн
 
Исая 52 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Събуди се, събуди се, облечи се със силата си, Сионе:
Облечи се с дрехите на великолепието си,
Ерусалиме, граде светий;
Защото от нине няма вече да влезе в тебе
Необрязан и нечист.
2 Оттърси пръстта:
Стани, седни, Ерусалиме!
Развържи узите си от врата си,
Пленена дъщи Сионова!
3 Защото така говори Господ:
Продадохте се за нищо;
И ще се изкупите не със сребро.
4 Защото така говори Господ Иеова:
Людете ми слязоха по-преди в Египет за да поживеят там;
И Асирийците без причина ги насилствуваха.
6 За то людете ми ще познаят името ми:
За то ще познаят в онзи ден
че аз съм който говоря: ето, аз.
8 Стражите ти ще възвишат глас:
С гласове ще възклицават купно;
Защото ще видят око с око
Когато Господ възвърне Сион.
9 Възкликнете, възвеселете се купно,
Запустели места Ерусалимски;
Защото Господ утеши людете си,
Изкупи Ерусалим.
10 Господ обнажи светата си мишца
Пред всичките народи;
И всите краища на земята ще видят
Спасението на Бога нашего.
12 Защото не ще да излезете набързо,
Нито ще пътувате бежишком;
Защото Господ ще предиде пред вас,
И Бог Израилев ще ви е задна стража.
13 Ето, рабът ми ще благоуспее:
Ще се възвиси и прослави, и ще се възнесе твърде високо.
14 Както мнозина бяха зачудени за тебе, -
Толко бе лицето му погрозняло, повече от лицето на всекиго человека,
И видът му от вида на человеческите синове, -
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66