Търсене в Библията онлайн
 
Исая 53 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
2 Защото възлезе пред него както отрасъл,
И както корен от суха земя:
Нямаше вид нито великолепие, та да го видим,
Нито благообразие, та да го желаем.
3 Презрен и отхвърлен от человеците:
человек на скърби и навикнал на болест;
И, както человек от когото отвръща някой лице, презрен бе,
И за нищо го не вменихме.
5 Но той биде наранен заради престъпленията ни,
Биен биде заради беззаконията ни:
Наказанието биде на него за нашия мир;
И с неговите рани ние се изцелихме.
6 Всички ние се заблудихме както овци:
Отбихме се всеки в пътя си;
И Господ възложи на него беззаконието на всинца ни.
8 чрез угнетение и съдба биде грабнат;
А за рода му кой ще повествува?
Защото се отсече от земята на живите:
Заради престъплението на людете ми биде уязвен.
10 Но Господ благоволи да го предаде на биене и на страдание.
Когато дадеш душата му приношение за престъпление,
Ще види семе, ще продължи дните си,
И волята Господня ще благоуспее в ръката му.
11 Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити;
Праведният ми раб ще оправдае мнозина чрез опознанието си,
Защото той ще се натовари с беззаконията им.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66