Търсене в Библията онлайн
 
Исая 54 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
2 Разшири местото на шатъра си,
И да разпрострат опоните на жилищата ти:
Не бивай щадлива: продължи въжата си
И утвърди колете си.
3 Защото ще се разпространиш надесно и налево;
И семето ти ще наследи езичниците,
И ще населят запустелите градове.
4 Не бой се, защото не ще бъдеш поругана;
И не се свени, защото не ще бъдеш посрамена;
Защото ще забравиш посрамението на младостта си,
И няма вече да помниш поношението на вдовството си.
5 Защото съпруг твой е Творецът ти,
Името му е Господ Саваот;
И избавителят ти е Светий Израилев:
Той ще се нарече Бог на всичката земя.
6 Защото Господ те повикна като жена оставена и скърбна духом,
И жена на младост, после отхвърлена, говори Бог твой.
7 Оставих те за малко време;
Но с голяма милост ще те прибера.
8 В изливането на яростта скрих лицето си от тебе за едно мъгновение;
Но с вечна милост ще те помилвам,
Казва Господ Изкупителят ти.
9 Защото това е за мене като водите Ноеви;
Понеже, както се заклех
че водите Ноеви не ще дойдат вече на земята,
Така се заклех
че не ще се разяря вече на тебе, нито ще те облича.
10 Защото планините ще се повдигнат
И хълмовете ще се поместят;
Но милостта ми не ще се повдигне от тебе,
Нито заветът на мира ми ще се помести,
Казва Господ който е милостив към тебе.
11 О оскърбена, смутена, неутешена,
Ето, аз ще постеля каменете ти стивиевидни,
И ще туря основанията ти от сапфири:
12 И ще направя забралата ти от рубини,
И портите ти от антракс,
И всичкото ти ограждане от избрани камене.
14 С правда ще се утвърдиш:
Далеч ще бъдеш от насилството, защото не ще се боиш, -
Далеч от треперането, защото не ще се приближи до тебе.
15 Ето, ще се съберат и съберат купно против тебе, но не чрез мене.
Които се съберат купно против тебе, към тебе ще припаднат.
16 Ето, аз направих ковача,
Който духа въглищата в огъня
И изважда оръдието за делото си;
И аз направих разорителя за да съсипва.
17 Ни едно оръжие устроено против тебе няма да благоуспее;
И ще победиш всеки език който би се повдигнал против тебе в съдба.
Това е наследието на рабите Господни;
И правдата им е от мене, говори Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66