Търсене в Библията онлайн
 
Исая 56 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Така говори Господ:
Пазете съд и правете правда;
Защото наближи да дойде спасението ми,
И правдата ми да се открие.
2 Блажен онзи человек който прави това,
И онзи человечески син който го държи,
Който пази съботата да я не оскверни,
И държи ръката си да не стори никакво зло.
3 А синът на чужденеца който се прилепи Господу да не рече
И каже: Господ ме отдели съвсем от людете си;
И скопецът да не рече: Ето, аз съм сухо дърво.
4 Защото така говори Господ: На скопците
Които пазят съботите ми,
И избират което ми е угодно,
И държат завета ми,
5 На тях аз ще дам в дома си
И вътре в стените си
Место и име по-добро от синове и дъщери:
На тях ще дам вечно име
Което няма да изчезне.
6 А за синовете на чужденеца които би се прилепили Господу
За да му служат, и да обичат името Господне
За да бъдат раби негови,
Които пазят съботата да я не осквернят,
И държат завета ми, -
8 Така говори Господ Иеова
Който събира разточените Израилеви:
Ще му събера още и други
Освен събраните му.
9 Елате да ядете, вие всички полски животни,
Всички дъбравни зверове!
10 Стражите му всички са слепи,
Нищо не знаят:
Всичките са неми псета които не могат да лаят,
Които сънуват, лежат, и обичат дремане, -
11 Ей, псета лакоми които не знаят ситост, -
Ей, пастири, които не знаят да разсъждават:
Всички са обърнати към пътя си,
Всеки в страната си, за печалбата си.
12 Елате, казват, да взема вино,
И да се опием със сикера;
И утре ще бъде както днес,
И много по-изобилно.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66