Търсене в Библията онлайн
 
Исая 57 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Праведният загинва, и никой не туря на сърдце;
И благочестивите человеци се вземат от земята, без да разумева некой
че праведният се взема преди злото.
2 Ще влезе в мир:
Които ходят в правостта си
Ще си починат на леглото си.
3 А вие, синове на гледачка,
Семе на прелюбодей и на блудница, приближете се тук.
4 Над кого се забавяте?
против кого сте разширили уста и сте изплевили език?
Не сте ли чада на престъпление, семе на лъжа,
5 Разжигаеми към идолите
Под всяко зелено дърво,
Колите чадата в дебрите,
Под разселините на канарите?
6 Делът ти е между камичетата на потоците:
Те са, те ти са наследие,
И тям си излела възлияния,
Принесла си хлебно приношение:
С това ще мога ли да се утешя?
7 На висока и възвишена гора си турила леглото си,
И там си възлезла да принесеш жъртва.
8 И зад дверите и дверостълпите поставила си помена си;
Защото си се открила другиму освен мене,
И си възлезла: разширила си леглото си, и съгласила си се с тях:
Възлюбила си техното легло:
Избрала си место за него.
9 Отишла си даже при царя с помазания,
И умножила си ароматите си,
И проводила си далеч посланниците си,
И смирила си себе си дори до ада.
10 И уморила си се от дългия път;
Но не си рекла: Няма надежда:
Намерила си живеене в ръката си;
За това не си запрела.
11 И от кого си се устрашила или убояла да та излъжеш
И да ме не поменеш,
Нито да ме туриш в сърдцето си?
Не е ли защото аз млъкнах, и даже от много време
Ти се не убоя от мене?
12 Аз ще известя правдата ти, и делата ти,
Които не ще да те ползуват.
13 Когато викнеш, нека те отърват онези които си събрала;
Но ветърът ще отнесе всички тях:
Едно подухване ще ги вземе;
А който уповава на мене ще наследи земята,
И ще придобие светата моя гора.
14 И ще рече: Възвишете, възвишете, пригответе пътя,
Отмахнете препъванията от пътя на моите люде.
15 Защото така говори Всевишний и Превъзнесений,
Който живее във вечността, на когото името е Светий:
Аз обитавам на високо и свето место,
Още със съкрушения в сърдце и смирения духом,
За да оживявам духа на смирените,
И да оживявам сърдцето на съкрушените,
16 Защото не ще бъда вечно в съдба,
Нито ще бъда всекога гневен;
Понеже тогаз биха премрели пред мене
Духът и душите които съм направил.
17 Заради беззаконието на лакомството му се разгневих
И го поразих: отвърнах лицето си и се разгневих;
Но той последва упорно пътя на сърдцето си.
18 Видех пътищата му, и ще го изцеля;
И ще го водя, и ще въздам пак утешения
Нему и на оскърбените му.
19 Аз създавам плода на устните:
Мир, мир, на далечния и на ближния,
Говори Господ; и ще го изцеля.
20 А нечестивите са като развълнуваното море
Когато не може да се утиши:
Водите му изхвърлят тиня и кал.
21 Мир няма за нечестивите, говори Бог мой.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66