Търсене в Библията онлайн
 
Исая 58 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 
1 Извикай яко, не се щади:
Възвиси гласа си като тръба
Та възвести на людете ми беззаконията им,
И на Якововия дом греховете им.
2 Но те ме търсят всеки ден
И желаят да учат пътищата ми,
Като народ който е направил правда,
И не е оставил съдбата на Бога си:
Те искат от мене съдби на правда,
Желаят да приближат при Бога.
3 Защо постихме, казват, а ти не си видел?
Смирихме душата си, а ти не щеш да знаеш?
Ето, в деня на постите си намирате сласт,
Та с жестокост изисквате всите си работания.
4 Ето, вие постите за препирания и карания,
И да биете с нечестиви пестници:
Не постете както днес
За да се чуе горе гласът ви.
5 Такъв ли е постът който аз избрах,
Ден в който да смирява человек душата си? –
Да навожда главата си като ситник,
И да си постила вретище и пепел?
Това ли ще наречеш пост и ден угоден Господу?
6 Постът който аз избрах, не е ли този, -
Да развързваш узите на злото,
Да отвързваш стеганията на ярема,
И да оставяш свободни насилваните,
И да съкрушаваш всеки хомот?
7 Не е ли да разделяш хлеба си на гладния,
И да въвождаш в дома си сиромаси без покрив?
Когато видиш голия да го облачаш,
И да не криеш себе си от своята си плът?
8 Тогаз твоята светлина ще изгрее като зората,
И здравето ти скоро ще прозябне,
И правдата ти ще предиде пред тебе,
И славата Господня ще ти е задна стража.
9 Тогаз ще зовеш, и Господ ще отговаря:
Ще викнеш, и той ще рече: Ето, аз.
Ако извадиш изсред си хомота,
Посочването с пръст, и суетните думи,
10 И отваряш душата си на гладния,
И наситиш утеснената душа,
Тогаз светлина ще ти изгрева в тъмнината,
И мракът ти ще бъде като пладне.
11 И Господ ще те води всекога,
И ще насищава душата ти в бездъждие,
И ще даде сила на костите ти;
И ще бъдеш като градина напояваема, и като воден източник
На който водите не пресекнуват.
12 И от тебе родените ще съградят ветхите запустения:
Ще възстановиш основанията на много родове;
И ще се наречеш зидател на развалините,
Поправител на пътища за население.
13 Ако теглиш назад ногата си
Да не правиш щенията си в събота, в светия мой ден,
И наречеш съботния ден наслаждение,
Свет Господу, честен,
И го почиташ, без да следваш своите си пътища,
Нито да търсиш в него своето си щение, нито да говориш свои си думи,
14 Тогаз ще се наслаждаваш в Господа;
И аз ще те направя да ездиш по високите земни места,
И ще те нахраня с наследието на отца ти Якова;
Защото устата Господни казаха това.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66